Saturday, 18 July 2015
03 August 2021

«نحوه مرگ رامین پوراندرجانی در هاله‌ای از ابهام »

2009 December 17

ساعاتی پس از آنکه یک عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات اعلام کرد «مرگ پزشک کهریزک نیاز به بررسی ندارد»، خانواده رامین پوراندرجانی در مصاحبه با «روز» از برخوردها و سخنان متناقض مسولین انتقاد و بار دیگر تاکید کردند که این پزشک جوان به هیچ عنوان خودکشی نکرده اماهیجکس جرات ندارد واقعیت را بیان کند.
فرهاد تجری، دیروز با بیان اینکه «از نظر ما مرگ پزشک کهریزک مشخص است و نیاز به بررسی ندارد» مدعی شده بود: «ایشان در گذشته قرص‌هایی مصرف می‌کرده که احتمالن  بر اساس مصرف همان‌ها دچار مسمومیت شده است و نیازی نمی‌بینیم که مجلس وقت خود را برای این موارد بگذارد»
در پاسخ به این اظهار نظر،رضا قلی پوراندرجانی، پدر رامین پوراندرجانی، دیروز در مصاحبه با «روز» از اظهارات متناقض مسولان انتقاد کرد و گفت: «اول گفتند سکته قلبی بوده و بعد قضیه خودکشی را مطرح کردند و سپس گفتند که مسمومیت بوده و تاکنون هیچ گونه پاسخ درستی به ما نداده‌اند».
آقای پوراندرجانی خبر از شکایت خانواده این پزشک جوان داد و افزود: «ما در تهران شکایت کرده و خواهان روشن شدن قضیه قتل رامین شدیم و پرونده پسرم در دادسرای جنایی تهران است اما تاکنون هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته است».
وی افزود: «تاکنون هیچ مسوولی برای پی‌گیری موضوع، به ما مراجعه نکرده و در مراجعه به دادسرای جنایی و ثبت شکایت، توانستیم یکبار قاضی پرونده را ببینیم و با قاضی حرف بزنیم اما بعد از آن کسی سراغی از ما نگرفت و هیچ جوابی هم تاکنون  به ما نداده‌اند».
پدر رامین پوراندرجانی سپس از به کار بردن عنوان «پزشک کهریزک» برای فرزندش به شدت گله کرد و گفت: «مادر رامین و ما  از این موضوع واقعن  ناراحت هستیم. چرا می‌گویید پزشک کهریزک؟ پسر من یک سرباز وظیفه بود و برای خدمت به میهنش، به خدمت سربازی رفته بود؛ او نه کادر رسمی ناجا بود و نه کادر کهریزک و خواهش ما این است که این عنوان را برای فرزند ما به کار نبرید».
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌خواهید قضیه قتل رامین را پی گیری کنید؟ گفت: «چگونه می‌توانیم پی‌گیری کنیم وقتی هیچ جوابی نمی دهند و رسیدگی نمی‌کنند».
آقای پوراندرجانی تصریح کرد: «اگر می‌خواستند جوابی بدهند و پی‌گیری کنند، تاکنون داده بودند؛ نمی‌خواهند هیچ جوابی بدهند و ما همه چیز را به خدا سپرده‌ایم چون نه کسی را داریم که کمکی بکند و نه کسی به این موضوع رسیدگی می‌کند».

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,