Saturday, 18 July 2015
14 June 2021
نشر گزارش تازه در استرالیا؛

«رد پناهندگی سبب افزایش تنش در بازداشت‌گاه‌های استرالیا»

2011 December 01

آرین / دفتر کابل / رادیو کوچه

رد پرونده‌های پناه‌جویان از سوی دولت استرالیا باعث وارد شدن 8.5 میلیون دلار خساره به بازداشت‌گاه‌های مهاجرت آن کشور گردیده است

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

گفته می‌شود مهم‌ترین عامل که باعث ایجاد شورش‌ها در مراکزبازداشت‌گاه‌های مهاجرت استرالیا ‌می‌گردد، رد پرونده‌های پناهنده‌گی پناه‌جویان از سوی اداره مهاجرت ان کشور می‌باشد، این موضوع دیروز توسط گزارش منتشر شده که عوامل این اعتراض‌ها را بررسی کرده است روشن گردیده است.

این معلومات بخش از گزارش می‌باشد که توسط هیلین ویلیامز و الان هاواک که پیش از این از جمع خدمت‌گاران اجتماعی استرالیا بودند تهیه گردیده است.

در ماه اپریل و مارچ سال روان در جریان شورش‌ها در بازداشت‌گاه‌های مهاجرت جزیره کرسمس و ویلاوود تعداد زیادی از ساختمان‌ها حریق و تعدادی زیادی از پناه‌جویان بازداشت شدند که باعث وارد شدن خسارات مالی 2.5 میلیون دالر در جزیره کرسمس و 6 میلیون دالر در بازداشت‌گاه ویلاوود گردید.

این گزارش پناه‌جویانی را که پرونده‌های پناه‌جویی‌شان از سوی اداره مهاجرت استرالیا متهم به ایجاد شورش‌ها در بازداشت‌گاه‌های مهاجرت آن کشور می‌نماید.

بربنیاد گزارش‌ها 80 پناه‌جو از جمع 100 پناه‌جوی بازداشت شده در بازداشت‌گاه جزیره کرسمس، مشخص شده است که در اعتراض دست داشته‌اند و تمام این پناه‌جویان جواب رد مبنی به درخواست‌های پناهنده‌گی‌شان دریافت نموده‌اند.

گفته می‌شود تمام سیزده‌تن از پناه‌جویان که به‌خاطر ایجاد شورش در جزیره کرسمس متهم هستند و از سوی پولیس بازداشت شده‌اند، پاسخ رد پناهنده‌گی دریافت نموده‌اند و هم‌چنان تمام 9 تن از پناه‌جویان که به اتهام ایجاد شورش در بازداشت‌گاه مهاجرت ویلاوود بازداشت شده‌اند نیز پرونده‌های درخواستی مهاجرت‌شان از سوی اداره مهاجرت استرالیا رد گردیده است.

وزیر مهاجرت استرالیا گفته است‌: «این لازمی نیست در مورد مدت زمان که برای بررسی‌ها صرف شده است، نه در مورد وضعیت در مراکز بازداشت‌گاه‌های مهاجرت، این در مورد تعداد افراد رد شده از سوی اداره مهاجرت می‌باشد.»

در گزارش آمده است ایجاد شورش‌ها در بازداشت‌گاه‌ها نتیجه عکس‌العمل پناه‌جویان بودند که خشمگین به‌خاطر این بودند که پس از مصرف نمودن هزارها دالر از سوی اداره مهاجرت آن کشور رد گردیده است.

هم‌چنان در این گزارش گفته شده است‌: «مهم‌ترین انگیزه اعتراض بازداشت‌شده‌گان، کسان که پاسخ منفی از سوی اداره مهاجرت دریافت کرده‌اند، پرداخت مقدار هنگفت پول به قاچاق‌چیان افراد به‌خاطر سفر به استرالیا و وعده دریافت ویزه از سوی آن‌ها خوانده شده است.

 بیشتر بخوانید:

 «اعتصاب غذای پنج پناه‌جوی کرد در استرالیا»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,