Saturday, 18 July 2015
01 August 2021

«شیوا از سرکوب برمی‌خیزد- روایت شیوا نظرآهاری از بازداشت تا آزادی»

2009 December 20

قسمت‌های بعدی این ویدیو را در زیر ببینید:

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: ,