Saturday, 18 July 2015
01 August 2021
100 واقعه برتر علمی سال 2009 از نگاه دیسکاوری - 98

«کشف اولین مولکول زندگی»

2009 December 21

ترجمه رادیو کوچه

در ماه‌های دسامبر و ژانویه، مجله دیسکاوری لیست 100 واقعه علمی سالی که گذشت را منتشر می‌کند. هر روزه تعدادی واقعه از این لیست معرفی می‌شوند و این لیست از آخر به اول شروع می‌شود:

در ابتدا RNA بوجود آمده‌است. RNA باعث  بوجود آمدن DNA می‌شود و آن نیز لیپید‌ها، کربو هیدرات‌ها، و پروتئین‌ها را تولید می‌کند. این با توجه به نظریه «جهان RNA» خود یک تکوین و تکامل است و تصویر جزیی از چگونگی پیدایش زندگی است. در ماه ژوئن، یک شیمی‌دان به نام «رضا قدیری» از موسسه تحقیقاتی Scripps به جزییات موضوع اشاره می‌کند.

20091221-dan-trna-discovery-98

قدیری جایگاه مولکول کمک‌رسان را مشخص کرده‌است: یک الگوی پیش زیستی که باعث می‌شود RNA ترکیبات پیچیده‌تری بسازد. سپس وی به ساختن یک چنین مولکولی در آزمایشگاهش پرداخت که آن‌را tPNA نامید که آن دارای همان چهارجزء تشکیل‌دهنده DNA بود. موضوع شگفت‌آور در مورد tPNA که آن پس از تماس با سایر مولکول‌ها به‌صورت تخت در‌می‌آید. زمانی‌که قدیری tPNA را درون مخلوطی از اجزایDNA گذاشت، جفت‌های تشکیل‌شده از tPNA  تا زمانی‌که مطابق DNA درنیامدند به تجدید سازمان می‌پرداختند. موقعی‌که وی tPNA   را در رشته‌های RNA مخلوط می‌کرد،tPNA   به ساختار RNA برخورد کرد و زمانی‌که وی مخلوط tPNA را با مثل خودش مخلوط کرد، مولکول‌ها شروع به جنبش کردند تا جائی‌که ساختارشان ثابت شد. در نهایت، قدیری می‌گوید: «این نشان‌دهنده  ابتدایی‌ترین مکان ممکن برای انجام این تحول می‌تواند باشد.»

مرحله بعدی کار قدیری این است که نشان‌دهد که tPNA می‌تواند به‌خودی خود تبدیل به ماده تشکیل‌دهنده DNA شود. اگر چنین بشود دنیایی RNA و کل علم زیست‌شناسی بسیار با ارزش به نظر خواهد رسید.

اصل متن را در مجله دیسکاوری ببینید.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,