Saturday, 18 July 2015
05 August 2021

«گزیده اخبارمطبوعات روزدوشنبه افغانستان»

2009 December 21

گزیده اخبار مطبوعات امروز افغانستان

روزنامه راه نجات

  • هفت دو تابعیته در کابینه جدید حضور دارند

روزنامه انیس

  • معرفی کابینه جدید با استقبال جهانی رو به رو گردیده است

روزنامه آرمان ملی

  • توضیح برنامه‌ها سرنوشت نامزدان وزارت‌ها را تعیین می‌کند

روزنامه اصلاح

  • کابینه در دوره کاری خود باید با احتیاط و دقت عمل کند

روزنامه هیواد

  • مردم از کابینه انتظارات زیاد دارند

روزنامه هشت صبح

  • کم رنگ بودن حضور زنان در کابینه

روزنامه افغانستان

  • استقبال جامعه جهانی از کابینه جدید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,