Saturday, 18 July 2015
04 August 2021
100واقعه برتر علمی سال 2009 از نگاه دیسکاوری - 97

«سرعت بخشی به تکامل با گرمای مناطق گرمسیری»

2009 December 22

ترجمه / رادیو کوچه

در ماه‌های دسامبر و ژانویه، مجله دیسکاوری لیست 100 واقعه علمی سالی که گذشت را منتشر می‌کند. هر روزه تعدادی واقعه از این لیست معرفی می‌شوند و این لیست از آخر به اول شروع می‌شود:

«گرمای مناطق گرمسیری تکامل را سرعت می‌بخشد- 97»

بزرگ‌ترین و آشکارترین الگو در طبیعت تنوع موجودات بیشتر در مناطق گرمسیر است. ولی دلیل این امر تا کنون مخفی مانده‌بود.اگر زیست‌شناسانی از کرات دیگر یک سفری به زمین داشته‌باشند خیلی سریع متوجه خواهندشد که موجودات بیشتری در مناطق گرمسیر نسبت به جاهای دیگر زندگی می‌کند.

«لن گیلمان» می‌گوید: «این بزرگ‌ترین و واضح‌ترین الگو در طبیعت است. چرا یک چنین الگویی به صورت یک معمای طولانی مدت درآمده‌است.»

20091222-dan-discovery-97

به هرحال امسال گیلمان یک پاسخ یافت: هوای گرمسیری باعث می‌شود تا زندگی زودتر نمو پیدا کند.

گیلمان به همراه هم‌کارانش 130 گونه پستان‌دار نزدیک به هم را مقایسه کردند. در هر مورد یک موجود در ارتفاع و عرض جغرافیای بالاتری نسبت به بقیه قرار گرفت. این محققان تعداد جهش و دگرگونی هر موجود را که از یک DNA گرفته شده بودند را شمارش کردند. در میانگین پستاندارانی که در مناطق گرمسیرتر زندگی می‌کردند 50 درصد سریع‌تر ازخواهرانشان در مناطق سردسیرتر به دگرگونی دست یافتند.

این نتیجه با تحقیق اخیر گیلمان درباره طرح تکامل مثل تحقیقات مستقل انجام گرفته بر روی حیوانات خون‌سرد مطابقت دارد. گیلمان فکر می‌کند که هوای گرم‌تر توسط افزایش متابولیسم بدن باعث تسریع در دگرگونی‌ها می‌شود. متابولیسم بالاتر باعث جهش بیشتر می‌شود که در عوض موادخام را برای تغییرات کلی فراهم می‌آورد. برای اثبات این نظریه وی می‌گوید که دانشمندان باید اندازه گیری‌های سالانه برای متابولیسم‌های موجودات مختلف بیابند. وی می‌افزاید که این کار حتی برای متخصصان نیز مشکل خواهد‌بود.

متن اصلی را در مجله دیسکاوری از این جا ببینید.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,