Saturday, 18 July 2015
31 July 2021
درس‌هایی از مهارت‌های زندگی

«تاثیر کلمات»

2009 December 24

مریم انجیدنی/ رادیو کوچه

چند  قورباغه  از جنگلی عبور می‌کردند که ناگهان دو تا از آن‌ها به داخل گودال عمیقی افتادند،  بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است به دو قروباغه دیگر گفتند، چاره‌ای نیست شما به زودی خواهید مرد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دو قورباغه این حرف‌ها  را نادیده گرفتند و با تمام توانشان کوشیدند که از گودال بیرون بپرند، اما قورباغه‌های دیگر دایم به آن‌ها  می‌گفتند که «دست از تلاش بردارید چون نمی‌توانید از گودال خارج شوید به زودی خواهید مرد.»

بالاخره یکی از دو قورباغه تسلیم گفته‌های دیگر قورباغه‌ها شد و دست از تلاش برداشت او پس از مدتی مرد.

اما قورباغه دیگر با حداکثر توانش برای بیرون‌آمدن از گودال تلاش می‌کرد، بقیه قورباغه‌ها فریاد می‌زدند، دست از تلاش بردار، اما با توان بیشتری تلاش کرد و بالاخره از گودال خارج شد.

وقتی از گودال بیرون آمد بقیه قورباغه‌ها از او پرسیدند:«مگر تو حرف‌های ما را نشنیدی؟» معلوم شد که قورباغه ناشنواست در واقع او در تمام مدت فکر می‌کرده که دیگران او را تشویق می‌کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,