Saturday, 18 July 2015
17 June 2021
آقای گجت

«پرچم انیشتن هنوز بالاس»

2012 February 25

دامون روزبه / رادیو کوچه

 آقای گجت امروز رو با فضولی در انبار رادیو کوچه شروع می‌کنیم و در همون انباری یادی می‌کنیم از مرحوم «انیشتن». ماجرا اینه که مهندس‌های مرکز سرن، گفته بودن ذرات زیراتمی یا نوترینو‌هایی که از سرن ژنو به سمت گیرنده‌های آزمایش‌گاه ملی ایتالیا فرستادند، سرعتی بیش‌تر از نور داشته و زودتر به مقصد رسیدند. این اتفاق باعث حیرت دانش‌مندان پیرو خط انیشتن شد. چرا که آن‌ها معتقد بودند سرعتی بالاتر از نور نخواهد بود. اما بعد از چند ماه گند کار در‌آمد. در فایل صوتی شنونده این گند تاریخی باشید.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

در ادامه تبلتی را معرفی خواهیم کرد که مهم‌ترین امکان آن این است که پدر مادر صاحب تبلت، به راحتی می‌تونن در هر جا و هر زمان به صفحه اصلی این گجت دسترسی پیدا کنن و ببینن بچه‌شون چی کار داره می‌کنه. این بود آرمان‌های حریم شخصیه ما؟!

اما آخر سر یک گجت 129 یورویی را معرفی می‌کنیم که می‌تواند پایان هر فیلمی را به دل‌خواه فکر شما عوض کند. یک جور عقده گشایی فیلمی.

بیش‌تر بشنوید در فایل صوتی آقای گجت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,