Saturday, 18 July 2015
04 August 2021

عاشورای امروز تهران رنگ خون گرفت

2009 December 28

رادیو کوچه

عاشورای امروز تهران رنگ و بوی دیگری داشت. امروز مردم انگار پیش بینی می کردند که روز روز علم و دسته نیست. عاشورایی دیگر رقم خورده است.

آن چه در پی می آید مجموعه عکس های آرش عاشوری نیا از حوادث روز یک شنبه عاشورای تهران است.

عکس ها از آرش عاشوری نیا سایت کسوف

00477-11

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»۱ Comment


  1. Mohammad
    1

    لطفا چهره افراد رو شطرنجی کنین تا شناسایی نشن