Saturday, 18 July 2015
31 July 2021
براساس یک نظرسنجی در کانادا:

«پیروزی در افغانستان ناممکن است»

2009 December 29

بیشتر شرکت‌کنندگان تا‌زه‌ترین نظرسنجی در کانادا، امکان پیروزی جنگ هشت ساله افغانستان را رد کرده‌اند.

به گزارش شبکه پرس تی وی، در این نظرسنجی بیشتر مردم کانادا پیروزی در جنگ افغانستان را ناممکن دانسته‌اند.

بر اساس نظرسنجی اخیر«اپسوس رید»، 66 درصد از کانادایی‌ها معتقدند راهبرد افزایش نیروی نظامی چند ملیتی در افغانستان در نهایت به پیروزی و سرکوب طالبان منجر نخواهد شد.
براساس این نظرسنجی که با شرکت هزار و 38 کانادایی انجام شد، فقط 34 درصد از سؤال شوندگان پیروزی جنگ افغانستان را امکان پذیر دانسته‌اند.
گفتنی است، درحال حاضر حدود 2 هزار و 800 سرباز ارتش کانادا در استان قندهار در جنوب افغانستان استقرار دارند و  134نظامی کانادا از سال 2002 تاکنون در ناآرامی‌های افغانستان کشته شده‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,