Saturday, 18 July 2015
21 October 2021
به بهانه‌ی هفدهم مردادماه؛ روز خبرنگار

«سهم خبرنگاران، یک کوچه در تهران»

2009 August 08

سروش

soroush58s@gmail.com

در لغت نامه دهخدا در مقابل واژه‌ی خبرنگار چنین نوشته شده است: «آن‌که کسب خبر می‌کند و برای روزنامه یا مجله‌ای می‌فرستد.»

خبرنگار، کسی است که با اتکا به ذوق و استعداد شخصی، پس از گذراندن دوره‌ی آموزش تخصصی و هم چنین با توجه به مسوولیت اجتماعی که این پیشه بر گردن او می‌گذارد، وظیفه‌ی بدست‌آوردن، آماده‌کردن، گردآوری و سامان‌دادن اخبار و انتقال آن ها را با وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری) به مخاطبان بر گردن دارد.

20090808_correspondalley1

عکس:رادیو کوچه «بن بست خبرنگاران در خیابان کوشک تهران واقع است. تنها نام حک شده بر دل شهر تهران از خبرنگاران به بهانه وجود مجتمع مسکونی است که در این کوچه قراردارد.»

برپایه‌ی اعلامیه سازمان یونسکو، خبرنگاران باید کوشش کنند تا اخباری که در اختیار عموم می‌گذارند درست، دقیق و معتبر باشد و در درستی اخباری که به دست می‌آورند، پژوهش و اندیشه کنند. خبرنگاران نباید حقیقتی را به عمد تحریف یا خراب کنند و نیز هیچ‌گونه مطلبی را نباید از دید مردم پنهان نگهدارند.

خبرنگار باید رسانه‌ای را که در آن کار می‌کند، بشناسد. از ظرفیت و کارایی آن آگاه باشد. ماهیت رسانه و توان خبررسانی آن باید برای او روشن باشد. اگر از خبرنگاری بپرسند خبری را که تهیه کرده‌ای برای چه رسانه‌ای است؟ (رادیو، تلویزیون، یا مطبوعات) باید پاسخ دقیق او، با شناختی که از هر کدام از رسانه‌ها دارد منطبق باشد. هر چه شناخت خبرنگار از رسانه‌ای که در آن کار می‌کند بیشتر باشد، دقیق تر عمل خواهد کرد. نگاه بی اعتنا و بیان سرد و مصنوعی برخی از خبرنگاران و در نتیجه گزارش خنثی یا کم اثر آنها ناشی از ضعف شناخت از توان رسانه ‌است. امروز خبرنگاران بزرگ، «رسانه» را «قدرت» می‌دانند و با این دیدگاه وارد عرصه خبر و خبرنگاری می‌شوند. بنابراین خبرنگار باید رسانه را بشناسد، بعد برای آن کار کند.

خبرنگار باید خبرگزاری‌های مختلف جهان بویژه غول‌های خبری جهان را بشناسد. این شناخت به نگاه و فکر او وسعت می‌بخشد. وقتی به راز موفقیت خبرگزاری‌های جهان پی برد و دانست که همه چیز در گرو عمل کرد درست خبرنگاران آن ها بوده‌است، به جایگاه و حساسیت کار خود بیشتر پی می‌برد.

آشنایی با نگارش و تنظیم خبر، خبرنگار را در نوشتن متن خبر یا مخابره آن موفق می‌کند. امروزه خبرگزاری ها و رسانه‌ها و بخش‌های ممتاز خبری به کلمات و واژه‌ها و عبارت‌های خبری بسیار توجه دارند. بار روانی برخی از کلمات تأثیر ویژه دارند. نگارش درست و بدون غلط و رعایت زبان معیار و ایجاز در جمله بندی مهارتی است که خبرنگار باید با آن آشنا باشد. همراهی و هماهنگی کلمات و تصاویر، نگارش خبر را دقیق تر می‌کند. رعایت سه کلمه برای هر ثانیه تصویر و انتخاب بهترین و مؤثرترین کلمه به تصاویر خبری جذابیت می‌بخشد. تنظیم خبر نیز اولویت بندی مفاهیم خبری براساس اهمیت هر مفهوم است که خبرنگار در این زمینه بخشی از کار را برعهده دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|