Saturday, 18 July 2015
24 September 2021

«‌باران کوثری: شما حرف از فساد نزنید که غش مى‌کنم از خنده‌»

2012 April 24

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.

منبع: فیلم و هنر

خنده‌ام مى‌گیرد. دلم برایتان مى‌سوزد. شبیه آدم‌هاى بى‌آبرویى هستید که چیزى براى از دست دادن ندارند پس به هر بهانه‌اى شلنگ تخته مى‌اندازند و به بقیه تهمت مى‌زنند.

آقایان! شما حرف از فساد نزنید که غش مى‌کنم از خنده! مى‌خواهید از فساد مالى و بخوربخورهاى پشت صحنه‌هایتان حرف بزنیم یا فساد کلامتان که بوى تعفنش همه رسانه‌هایتان را برداشته؟

خنده‌ام مى‌گیرد، که ماموریت‌تان تعطیل کردن سینما بود و به نتیجه نرسید. انصافن هر چه توانستید کردید: از بستن خانه ما، خانه سینما گرفته تا لغو پروانه‌هاى ساخت و نمایش. هر چه کردید راهى پیدا شد، هر درى را بستید درى باز شد و فقط ننگ و بدنامى‌اش به شما ماند (که فرقى هم برایتان نمى‌کند، کارتان از این حرف‌ها گذشته).

آن‌چه امروز این طور آتش‌تان مى‌زند همین است که هر چه کردید به هیچ جا نرسید و حالا در دنیا به جاى شما و افتضاحات مکررتان ایران را به نام سینماى نجیبش مى‌شناسند.

دلم برایتان مى‌سوزد آقایان که در حال غرق شدنید و به هوا چنگ مى‌زنید که شاید همه چیز را با خودتان پایین بکشید. اما بیش از شما دلم براى کسانى مى‌سوزد که دیروز هم‌کار ما بودند و امروز با هر وعده‌اى – از پول و موقعیت تا بخشش و گذشتن از سر خلاف‌هایشان – شرافتشان را چنین ارزان به شما فروختند.

دلم برایشان مى‌سوزد که یک شبه ره صد ساله رفتند و چنان نفرت و کینه‌اى به جان خریدند که حتا شما و قدرت و رسانه‌هایتان هم توان جبرانش را ندارید.

ما، هستیم آقایان! سینما مى‌ماند چون مردم مى‌خواهند که بماند. شما از سینما بروید! بروید و ستاره‌هاى قلاده به گردنتان را هم با خود ببرید. تایید نجابت ما و سینمایمان همین عدم تایید شماست.

خیر پیش…

٣ اردى‌بهشت ١٣٩١

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,