Saturday, 18 July 2015
18 September 2021
سه بیانیه به مناسبت روز کارگر در ایران،

«هرجا ظلم باشد مشت‌های گرده کرده نیز وجود دارد»

2012 April 30

با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر، یکم ماه مه، جمعی از دانش‌جویان دانش‌گاه اصفهان و علوم پزشکی اراک و علامه طباطبایی اقدام به انتشار بیانیه‌های جداگانه کرده و در آن به وضعیت آن‌چه «اسفبار» این کارگران در ایران خوانده، پرداخته‌اند.

متن این سه بیانیه در پی آمده است:

«بیانیه دانش‌جویان دانش‌گاه اصفهان»

بار دیگر روز کارگر که تبدیل به یک روز سراسری برای همه‌ی ستمدیدگان تاریخ شده است، در راه است‌. و این درحالی است که مردم ایران و به طور خاص قشر کارگر همواره بهای زیستن‌اش را با رنج بازو و عرق جبین خود می‌پرداخته است و اکنون در بدترین و بحرانی‌ترین وضعیت معیشتی در تاریخ ایران قرار دارد.

این درحالی است که حکومت حاکم بر ایران در پی ماجراجویی‌های هسته‌ای‌اش تنها و تنها منفعت خویش را در نظر می‌گیرد.

فشار تحریم‌ها به صورت مضاعف گریبان‌گیر مردم مظلوم ایران می‌شود و طرح خود ساخته ی یارانه‌ها چیزی جز تورم و بدبختی برای مردم نداشته است و به‌طور خاص این قشر از جامعه در گرداب فقر روز افزون قرار گرفته‌اند. و این‌ها هم در حالی است که حکومت حاکم بر ایران چون زالویی به جان اقتصاد و هویت و دودمان  ملت ایران  افتاده است و مینیمم‌های حق زندگی را از آن‌ها گرفته است تا حتا اگر شده چند صباحی بیش‌تر حکومت حقیر خود را حفظ کنند.

اکنون ما دانش‌جویان نیز هم‌راه هم‌رزمان‌مان در سراسر کشور حمایت خود را از شریف‌ترین قشر جامعه یعنی کارگران به عمل می‌آ‌وریم و روز 1 می را روز اتحاد برای همه مردم ایران می‌دانیم.

دیر نیست که صبح آزادی به همت ما بر آسمان ایران بدمد.

جمعی ازدانش‌جویان دانش‌گاه‌های اصفهان

اردی‌بهشت 1391

…………………………………………..

«بیانیه جمعی از دانش‌جویان دانش‌گاه علوم پزشکی اراک»

الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم…

ماه اردی‌بهشت مثل همیشه یادآور نزدیک شدن روز جهانی کارگر است، روزی که برای کارگران هم میهنمان بخصوص, سنبلی برای ایستادگی بر حقوقی‌ست که سال‌هاست از دست‌رنج کار و عرق جبینشان به جیب دیکتاتوری رفته است.

آری در حالی که ایران با تمامی سرمایه‌های طبیعی و معادن و ذخایر نفت و گاز، جز کشورهای غنی محسوب می‌شود اما نصیب ملت ایران از این مواهب تنها فقر و فاقه و بی‌کاری ست که در این سالیان شکاف طبقاتی را به بیش‌ترین حد خود رسانده طوری که مردم تحت ستممان حتا از تهیه قوت لایموت روزانه نیز محروم گشته‌اند و افزایش آمار فرزندان کار در اثر این بی‌عدالتی‌ها هر وجدان بیداری را به درد می‌آورد.

چپاول منابع ملی، واگذاری کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و به تبع آن بی‌کار شدن کارگران، واردات بی‌وریه و معاملات اقتصادی، اختلاس‌های میلیاردی و هزاران هزار نمونه از این نوع گویای ظلم بی‌حد و حصری ست که بر ملت ایران و به‌خصوص کارگران زحمت‌کش میهن می‌رود.

اما از آن‌جایی‌که هر جا ظلم و بی‌عدالتی هست، مشت‌هایی به نشانه مقاومت و اعتراض گره شده‌اند، مقاومت کارگری در ایران نیز تاریخچه‌ای درخشان دارد که با ایستادگی دمی از سر دادن فریاد حق‌طلبی باز ننشسته است. حال که بار دیگر در آستانه 11 اردی‌بهشت و روز کارگر قرار داریم از تمامی هم‌وطنان می‌خواهیم در این روز با ارج گذاردن در مقام رنج و کار کارگران در کنارشان بیایستیم و بر حقوق حقه‌شان پای بفشاریم. کارگر، معلم، بازاری، دانش‌جو همه و همه یک پیکر واحدیم و بر ماست که برای نیل به هدف مشترک که همانا احقاق حقوق ملت ایران است در کنار یک‌دیگر بایستیم.

آری بنی‌آدم اعضای یک پیکرند …

اردی‌بهشت 1391

…………………………………………..

 «بیانیه جمعی از دانش‌جویان دانش‌گاه علامه طباطبایی»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,