Saturday, 18 July 2015
25 September 2021

«خلیج فارس-میراث باستانی و امپراتوری ایران»

2012 April 30

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.

حسین لاجوردی

منبع: امروز و فردای ایران

انسان‌ها در هر یک از گونه‌های نژادی، رنگ پوست، زبان و گویش و محل زیست خود دارای هویت و شناس‌نامه‌ای هستند که می‌تواند شناسه هویتی آنان قرار داده شود ‌و نخستین سند هویتی هر فرد به حساب آید. شناسه هویتی در جغرافیای انسانی پیش از انقلاب‌ کاغذ و دست نوشته، از سنگ نوشته‌ها حکایت دارد.

همان‎طور که در افتتاح کنفرانس «هویت ملی» سال 1374 انجمن پژوهش‌گران ایران در واشنگتن نیز به روشنی بیان داشته‌ام   «… تاریخ مکتوب جامعه بشری و سنگ‌نوشته‌های باستانی نیز هر کدام بیان‌کننده هویتی است که وقتی به جامعه و کشوری تعلق پیدا می‌کند، سند افتخار برای شناسایی آن مرز و بوم خواهد شد و تمامن برگه هویتی خواهد بود که نمایان‌گر تاریخ، تمدن و تحول در آن جامعه بوده است، اگر چه، همه از سنگ و یا سنگ نبشته‌اند ولی همیشه بمانند شناس‌نامه افتخار‌آمیزی هستند که به جهانیان ارایه می‌شود.»

خلیج فارس برای ایران و ایرانیان همان شناسه هویتی است که اگر به تاریخ پیش از سنگ نبشته‌ها نیز باز گردیم نام دیگری نداشته است.

یادآوری این نکته برای «کشورهای حاشیه خلیج فارس» به‌طور قطع ضروری است که اگر نفت و درآمدهای ناشی از آن در چند دهه گذشته نبود، امروز اثری و خبری هم از هیچ‌کدام آن‌ها وجود نمی‌داشت.

نگرانی برای ما ایرانیان نه از آن جهت باید باشد که جماعتی می‌خواهند با فرصت‌طلبی و سو‌استفاده از موقعیت کنونی ایران که حکومت دوران «بربریت» را بر کشور ما حاکم کرده است برای خود شناس‌نامه و تاریخ بیافرینند، بلکه بیش‌تر باید بدین مهم باز گردد که انفعال ما در جهت ادامه چنین حکومتی خواهد توانست پی‌آمدهای شوم دیگری را نیز به‌دنبال داشته باشد.

بالاترین دغدغه فکری ما در هیاهوی امروزمان باید تنها در از میان برداشتن این حکومت در تمامیت، کلیت و موجودیت آن باشد، چرا که خلیج همیشه پارس همیشه و هم‌چنان خلیج پارس باقی خواهد ماند.

پاریس – دهم اردی‌بهشت نود و یک

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,