Saturday, 18 July 2015
24 September 2021

«شبکه تصویری کوچه/روز جهانی رقص و چالش‌هایی برای رقصیدن یک ایرانی»

2012 May 03

شبکه تصویری کوچه / دفتر مالزی

روز یک شنبه بیست و نهم آوریل مصادف بود با «روز جهانی رقص». بسیاری رقصیدن را یک ورزش می‌دانند که می‌تواند توام غذای روح و جسم باشد. برخی دیگر رقصیدن را تقبیه می‌کنند.

در جامعه ایرانی هنوز هم رقصیدن مصادف با بسیاری از مسایل با بار منفی است. در جامعه ما هنوز به راحتی در مورد کسی که می‌رقصد قضاوت‌های مختلفی می‌شود. اما رقصیدن به نظر اهل هنر خود یک هنر است. هنر خوب رقصیدن امروز در بسیاری از کشور ها تدریس می‌شود و خوب رقصیدن یک ویژ‌گی به حساب می‌آید.

روز جهانی رقص بهانه‌ای شد تا سراغ یک رقصنده ایرانی برویم که در این روز در مرکزی موسوم به «مرکز فرهنگی ایرانیان» یک کارگاه کوتاه رقص عربی برگزار کرده است.

او از چالش‌ها و مشکلات یک رقصنده می‌گوید.

بهناز طوافی نزدیک به هجده سال است که می‌رقصد و آموزش می‌دهد. او دو سال قبل ایران را ترک کرده است و در این برنامه می‌گوید که چگونه در ایران کلاس رقص برگزار می‌کرده است.

ویمو

[vimeo]http://vimeo.com/41422131[/vimeo]

یوتیوب

[youtube]http://youtu.be/xrsnceypenU[/youtube]

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , ,