Saturday, 18 July 2015
25 September 2021
قلبی به وسعت ایران

«از دریاچه ارومیه تا خلیج فارس»

2012 May 04

شهرزاد / رادیو کوچه

 آیا بازوانم به اندازه بازوان آرش قدرت‌مند نیست؟ آیا کمانی به قدرت کمانش می‌توان ساخت؟ آیا می‌توان کمانی ساخت به قدرت کمان آرش و تیری به سبکی و بلند  پروازی تیر او؟ آرش آن هنگام که بر کوه البرز رفت به چه می‌اندیشید؟ به کدام تکه از خاک ایران‌؟ به کدام یک از مردمان ایران؟ آن هنگام که تیر جان را در کمان گذاشت  جانش را تقدیم کدام نژاد و کدام قوم کرد؟ به کدام زبان فکر می‌کرد؟ و به کدام افتخار تاریخی؟

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

نگاهش به کدام سو بود در زمانی که جانش پرواز کرد؟ شعر کدام مردمان را زمزمه می‌کرد و نام کدام کوه‌ها و رودها و دریاها را مرور می‌کرد؟

می‌توان پرواز کرد بر آسمان. می‌توان قلبی به بزرگی مادری داشت که همه کودکانش را به یک اندازه دوست دارد‌. می‌توان دل را‌ رها کرد چون بادبادک کودکانه‌ای که پرواز کند و بچرخد و برقصد بر تمام آسمان ایران. می‌توان چشم‌های‌مان را به وسعت آسمان ایران کنیم. از خزر تا خلیج فارس و از کردستان تا بلوچستان. می‌توان ابوموسی و خلیج‌‌فارس و دریاچه ارومیه و تخت جمشید و تنب کوچک و بزرگ را در یک قلب جا داد. قلبی که تفاوتی ندارد گیلک باشد یا ترک ایرانی … قلبی که لازم نیست بدانیم صاحبش کرد است یا عرب ایرانی. قلبی که  نیازی نیست بفهمیم متعلق به مشهدی است یا شیرازی. قلبی که ایرانی است و در تمام ذرات خاک ایران می‌تپد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,