Saturday, 18 July 2015
16 September 2021
با منظر زنان و تندرستی،

«انتشار چهارمین نشریه زن‌نگار»

2012 May 09

خبر / رادیو کوچه

چهارمین شماره از نشریه «زن‌نگار» منتشر شده است. این نشریه در چهارمین شماره خود در حوزه زنان، به زنان و تندرستی در جهت نقد گفتمان پزشکی و روشن کردن رابطه آن با قدرت در حیطه جنسیت پرداخته است.‌

در شماره چهارم این نشریه مطالبی از جمله «تبعیض جنسی، کشنده‌تر از بیماری»، «جیمز بری، پزشک محبوب زنان»، «خانم‌ها لطفن عصبانی نشوند» و «سرطان پستان، چگونه با آن هم‌دردی کنیم».

در شماره سوم این نشریه مطالبی از جمله، «فرهنگ و هنر از منظر فمینیسم»، پرسه زدن در موزه لوور: هنر خاص، فرهنگ عام، دختران جنگجو، معنا بخشی به اشیا: کاردستی زنانه و هنر مردانه، موسیقی‌شناسی و فمینیسم و …. منتشر شده بود.

از این‌جا می‌توانید وارد نشریه شوید.

بیشتر بخوانید:

«انتشار سومین شماره زن‌نگار»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,