Saturday, 18 July 2015
04 December 2023

«آقای خوشبختی»

2012 May 14

آقای خوشبختی/ رادیو کوچه

در این مجموعه برنامه به موضوع «موفقیت» پرداخته می‌شود و شیوه ارایه مطالب از منطق روان‌شناختی آموزش بزرگ‌سالان پیروی می‌‌کند. خوشبختی هستم. آقای خوشبختی و بسیار خوش‌حالم از این‌که با شما اهالی ارزش‌مند رادیو کوچه صحبت می‌کنم.

………………………………………..

«مدیریت زمان» «مدیریت زمان»– بخش دهم

امروز با نوزدهمین برنامه از مجموعه برنامه‌های «موفقیت»، در خدمت شما عزیزان هستم و به ادامه موضوع «مدیریت زمان» می‌پردازم. امیدوارم با شنیدن این برنامه‌ها به مدیریت زمان علاقه‌مند شوید.

………………………………………..

«مدیریت زمان» «مدیریت زمان»– بخش نهم

در برنامه قبل در مورد «مکتوب کردن هدف‌ها با استفاده از جدول روزانه» که سومین مرحله از روش پنج مرحله‌ای مدیریت زمان است توضیح دادم. حالا در این برنامه به مرحله چهارم یعنی «آغاز کردن با نگرش مثبت» می‌پردازم.

………………………………………..

«مدیریت زمان» «مدیریت زمان»– بخش هشتم

امروز با هفدهمین برنامه از مجموعه برنامه‌های «موفقیت»، در خدمت شما هم‌راهان هستم و به ادامه موضوع «مدیریت زمان» می‌پردازم. امیدوارم با شنیدن این برنامه‌ها به اهداف ارزش‌مند خود نزدیک‌تر شوید.

………………………………………..

«مدیریت زمان»«مدیریت زمان»– بخش هفتم

به‌ترین راه‌کاری که ما را قادر خواهد ساخت تا از زمان موجود برای رسیدن به اهداف خود به‌ترین استفاده را داشته باشیم، برنامه‌ریزی است. در برنامه‌ریزی، منابع، امکانات و شرایط لازم برای تحقق اهداف را فراهم می‌کنیم.

………………………………………..

«مدیریت زمان» «مدیریت زمان» – بخش ششم

امروز با پانزدهمین برنامه از مجموعه برنامه‌های «موفقیت»، در خدمت شما عزیزان هستم و به ادامه موضوع «مدیریت زمان» می‌پردازم. امیدوارم با شنیدن این برنامه‌ها قدر زمان خود را به‌تر بدانید.

………………………………………..

«مدیریت زمان» «مدیریت زمان» – بخش پنجم

امروز با چهاردهمین برنامه از مجموعه برنامه‌های «موفقیت»، در خدمت شما عزیزان هستم و به ادامه موضوع «مدیریت زمان» می‌پردازم. امیدوارم با شنیدن این برنامه‌ها قدر زمان خود را بیش‌تر بدانید.

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «مدیریت زمان» – بخش چهارم

امروز با سیزدهمین برنامه از مجموعه برنامه‌های «موفقیت»، در خدمت شما عزیزان هستم و به ادامه موضوع «مدیریت زمان» می‌پردازم. امیدوارم با کمک این برنامه‌ها از زمان خود بیش‌تر استفاده کنید.

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «مدیریت زمان» – بخش سوم

امروز با برنامه دوازدهم از مجموعه برنامه‌های «موفقیت»، در خدمت شما هم‌راهان صمیمی هستم و به ادامه موضوع «مدیریت زمان» می‌پردازم. امیدوارم با کمک این برنامه‌ها زمان خود را به‌تر مدیریت کنید.

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «مدیریت زمان» – بخش دوم

امروز با برنامه یازدهم از مجموعه برنامه‌های «موفقیت»، در خدمت شما همراهان ارزش‌مند هستم و به ادامه موضوع «مدیریت زمان» می‌پردازم. امیدوارم این برنامه‌ها به ارزش‌های فردی شما بی‌افزاید.

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «مدیریت زمان» – بخش نخست

امروز با برنامه دهم از مجموعه برنامه‌های «موفقیت»، در خدمت شما هم‌راهان موفق هستم و به موضوع «مدیریت زمان» می‌پردازم. امیدوارم این برنامه‌ها به موفقیت شما کمک کند.

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «چهارچوب زمانی هدف» – بخش دوم

امروز با برنامه نهم از مجموعه برنامه‌های «موفقیت»، در خدمت شما هم‌راهان صمیمی هستم و به ادامه موضوع «چهارچوب زمانی هدف» می‌پردازم. امیدوارم این برنامه‌ها برای شما کارساز باشد.

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «چهارچوب زمانی هدف» – بخش نخست

دوستان هدف‌مند من. همان‌طور که به‌خاطر دارید، موفقیت را این‌طور تعریف کردیم که «موفقیت یعنی گام نهادن در راه رسیدن به اهداف با ارزش زندگی در چهارچوب زمانی مشخص». حالا در این برنامه به نقش و اهمیت «چهارچوب زمانی» در موفقیت می‌پردازم.

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «هدف با‌ارزش‌»

همان‌طور که به‌خاطر دارید، موفقیت را این‌طور تعریف کردیم که «موفقیت یعنی گام نهادن در راه رسیدن به اهداف با‌ارزش زندگی در چهارچوب زمانی مشخص». در برنامه‌های قبل گفتم که منظور از «گام نهادن در راه رسیدن به اهداف» یعنی چه.

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «چگونگی انتخاب هدف» – بخش سوم

در برنامه‌های قبل به شیوه «هدف هوش‌مند» به عنوان به‌ترین راه‌کار انتخاب هدف اشاره کردم و گفتم که بر اساس شیوه هدف هوش‌مند، هر هدفی که انتخاب می‌کنید بایستی پنج ویژگی داشته باشد تا از درستی انتخاب هدف خود اطمینان حاصل کنید.

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «چگونگی انتخاب هدف» – بخش دوم

دوستان شاد و موفق من. امروز حال‌تان چطور است؟ امیدوارم که به‌تر از هر روز و با اشتیاق به این برنامه توجه کنید. در برنامه قبل برای پاسخ به سوالاتی نظیر: یک هدف چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ هدف باید کمی باشد یا کیفی؟ بزرگ باشد یا کوچک؟

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «چگونگی انتخاب هدف» – بخش نخست

خوشبختی هستم. آقای خوشبختی و بسیار خوشحالم از این‌که در خدمت هم‌راهان ارزش‌مند رادیو کوچه هستم. این برنامه چهارمین قسمت از مجموعه برنامه‌های «موفقیت» است و امیدوارم از شنیدن این برنامه‌ها لذت ببرید.

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «هدف چیست»

در برنامه قبل به تعریف موفقیت پرداختم و گفتم که: «موفقیت یعنی گام نهادن در راه رسیدن به اهداف با ارزش زندگی در چهارچوب زمانی مشخص» و از اهمیت حرکت کردن در مسیر صحبت کردم.

………………………………………..

«چرا موفقیت مهم است» «موفقیت چیست»

خوشبختی هستم. آقای خوشبختی و امروز با دومین برنامه از مجموعه برنامه‌های «موفقیت» در خدمت شما اهالی خوب رادیو کوچه هستم. امیدوارم با شنیدن این برنامه‌ها احساس دل‌پذیری داشته باشید.

………………………………………..

در این مجموعه برنامه به موضوع «موفقیت» پرداخته می‌شود و شیوه ارایه مطالب از منطق روان‌شناختی آموزش بزرگ‌سالان پیروی می‌‌کند. خوشبختی هستم. آقای خوشبختی و بسیار خوش‌حالم از این‌که با شما اهالی ارزش‌مند رادیو کوچه صحبت می‌کنم.

………………………………………..

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,