Saturday, 18 July 2015
24 September 2021
رازقی

«‌خرداد ماه ماست‌»

2012 May 18

امیر حسین آهویی/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

 «برنا»

چرا از میان تمام سحر خیزان

سپیده از کتاب تو خط خورد و

مدارا

از روزگار من ؟

به یاد می آوری ؟

باد

صورت تمام مردم شهر را به تساوی سیلی می‌زد

پس چرا

تنها صورت من سرخ ماند و

پیراهن تو ؟

و از میان آن همه کرم ، یکی پروانه نشد؟

به یاد می‌آورم

نامه‌ات علامت سوال و تعجب و پرهیز و تفره نداشت

می خواهم مثل تو باشم

 «برنا»

همیشه پیش از خداحافظی رفته بودی

همیشه پس از نا‌امیدی باز می‌گشتی

از باد می‌ترسم

آن روز که رفتی باد می‌آمد

گریه تا گلوگاهت را خیس کرده بود

گفتی خداحافظ و

رفتی و

نا امیدی به سراغم نیامد

حالا قرن هاست که نشسته‌ام

با امید بازگشتنت میان سینه و

یادگار تو کنار دستم

که صدایش شبیه توست

و سلام کردنش

و خداحافظ گفتنش

دلم را می‌لرزاند

 «غریب»

تو حتی فرصت نکردی آزادی شهری را ببینی که برایش پرپر شدی

مردم شهر هنوز هم بوی پیراهن فرمانده‌ای را به یاد آورند

که در کوچه کوچه شهر می‌پیچد

همه اعتقاد بر این دارند که بوی تو در شهر کوچه به کوچه می‌پیچد هر بار که خرداد می‌شود

تو بهار شهری

بهار آن جا خرداد است

خرداد ماه ماست

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,