Saturday, 18 July 2015
23 September 2021

«طنز با تصویر/بازداشت هاپوی بی‌گناه توسط پلیس»

2012 May 21
منبع: اتوبوس دات‌کام
طرح برخورد نیروی انتظامی تهران بزرگ با سگ‌گردانی در خیابان‌‌های تهران همچنان در حال اجراست. پلیس این سگ‌ها را از صاحبان‌شان می‌گیرد و دیگر هم پس نمی‌دهد. اگر سگ دارید، هواخوری را از برنامه هفتگی زبان‌بسته حذف کنید، چون به قیمت جانش تمام خواهد شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , ,