Saturday, 18 July 2015
03 August 2021

«امکان استفاده از خودروهای خودکار»

2010 January 05

شرکتی انگلیسی طی پروژه‌ای که توسط اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌شود قصد دارد تا 10 سال آینده خودروهایی کاملن خودکار را که به صورت مستقل هدایت خود را به عهده دارند برای مسافرت‌های ایمن جاده‌ای ارایه کند.
خودروهای جدید به سیستم مسیریابی و فرستنده/ گیرنده مجهز خواهند شد تا بتوانند با دیگر خودروها ارتباط برقرار کنند.  رانندگان خودروهایی که در این کاروان در حال نزدیک شدن به مقصد خود باشند می‌توانند کنترل خودرو را از حالت خودکار خارج کرده و به عهده بگیرند.
بر اساس گزارش تلگراف، این  پروژه از سال 2011 و به مدت سه سال در کشورهای انگلستان، اسپانیا و سوئد انجام خواهد گرفت و به تدریج تمامی جاده‌های اسپانیا را تحت پوشش قرار خواهد داد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,