Saturday, 18 July 2015
28 September 2021

«کارتون / چوگان»

2012 June 01

مرتضا خسروی (هیچ) / کارتون / رادیو کوچه

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , 

۱ Comment

 1. 1

  به به و وای وای – چه نقاشی ترسناک و غمگین و در عین حال زیبائی.
  حتی اسب جوان هم گیج و غمگین است.
  آفرین به شما برای این کامپوزیشن زیبا وساده، رنگهای آرامشبجش و موضوع ساده ترس از خود بی خود شدن. (نگرانئی ریشه ای و انسانی که عموما در جهان سوم قسمتی از روانشناسی ما شده) میخواهیم که خود را در شادی بازیهای زندگی رها کنیم ولی ترس جان را از دست دادن در عمق مهارت.
  متشکرم برای شریک شده
  با آرزوی پیروزیهای باز هم بیشتر برای شما
  سهیلا