Saturday, 18 July 2015
28 September 2021
رازقی

«زنای وایرلس»

2012 June 01

امیر حسین آهویی/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«کامران»

زمین را جست‌وجو می‌کنم

برای یافتن جایی

برای خاموش شدن

با ته مانده‌ام می‌آمیزم

گویا شجاعت به پا خاستن

حتی به نسیمی کوچک

این‌گونه در من متبلور می‌شود

خاکستر باشم

گویا توان بیش‌تری دارم

«کامران»

پای زمان را می‌لیسیم

حنجره را آبستن نشخوار می‌کنیم

و

مردمکان حریص را

به زنای وایرلس، محکوم

می‌باریم بر تداوم این شکوه لجن‌بار

و سرخوش از جیغ لکاته‌های پست مدرن

با خنده‌های تمسخر

امروزی‌تر می‌شویم

پاره‌تر می‌شویم

لاس ‌واژه‌های از یادرفته می‌زنیم

جهان سوم را

به رخ جهان سوم‌تر می‌کشیم

به خود می‌پیچیم

مرموز می‌شویم

و

دشوار

و یادمان نیست

که راه نفوذمان را مسدود کرده‌ایم

درگیر می‌شویم

و

بی‌گدار

و این

می‌شود تناسخ ما

«غریب»

همین که دیدمت بی‌هوا بوسیدمت

دست خودم نبود

هنوز هم پس از این همه سال

کودکی‌هایم کار دستم می‌دهد

به خودم که آمدم

در گیرو دار موهای برباد رفته در آغوشی گرم

بی آن که بخواهم

بی آن که بدانم

لذتش به همین است عزیز دلم

من با تو و بی هوا به اخطارهای همیشگی پاسخ ندادم

من با تو رها بودم

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,