Saturday, 18 July 2015
24 September 2021
در کنفرانس مطبوعاتی 21 خرداد 1360

«ناشنیده‌های جنگ از زبان فرماندهان ارتش»

2012 June 11

صفحه  12 و 15 روزنامه کیهان 23 خرداد 1360 حاوی مصاحبه مطبوعاتی فرماندهان نظامی وقت جمهوری اسلامی است. در این مصاحبه، ناخدا افضلی، فرمانده نیروی دریایی، سرهنگ فکوری، فرمانده نیروی هوایی و وزیر دفاع، سرتیپ فلاحی، جانشین رییس ستاد مشترک ارتش، سرتیپ ظهیرنژاد، فرمانده نیروی زمینی، سرهنگ فروزان، فرمانده ژاندارمری و سرهنگ وحید دستگردی، رییس شهربانی حضور داشتند.

از سمت چپ به راست: ناخدا افضلی، سرهنگ فکوری، سرتیپ فلاحی، سرتیپ ظهیرنژاد، سرهنگ فروزان‌ و سرهنگ وحید دستگردی

به جهت خوانا بودن صفحات جهت مطالعه، در اندازه بزرگ‌تر آپلود شده است.

 صفحه نخست

صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

صفحه پنجم

صفحه ششم

صفحه هفتم

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , ,