Saturday, 18 July 2015
28 September 2021
در پی قطعی شدن اجرای حکم

«تلاش برای دست گیری سه فعال آذربایجانی»

2012 June 15

خبر / رادیو کوچه

با صدور حکم جلب برای سه تن از فعال مدنی در آذربایجان شرقی اقدامات برای دست گیری ابراهیم فرج زاده، ‌علی حسین تهمتن و رضا ابری آغاز شده است. به گزارش های رسیده از این استان روز ۲۳ خرداد ماموران با به همراه داشتن حکم جلب نامبرده گان با مراجعه به منزل این افراد قصد دست گیری و اعزام برای اجرای حکم را داشته اند که تا زمان تهیه خبر هنوز امکان آن فراهم نشده است.

این سه تن که در دی ماه ۱۳۸۸ در جریان مراسم تدفین «چنگیز بخت آور» بازداشت شده بودند، پیش تر به حکم صادر شده اعتراض داشتند. نامبرده گان به همراه چند نفر دیگر مدتی را در زمان دست گیری در بازداشت اداره آگاهی به سر برده بودند که در نهایت به اتهام تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در شعبه سوم دادگاه انقلاب محاکمه شده و منتهی به صدور حکم زندان برای نامبرده گان بین شش تا دوازده ماه شد. این حکم پس از اعتراض به شعبه ششم تجدید نظر آذربایجان شرقی ارجاع که توسط این شعبه تایید شد. از سویی دیگر در روز ۲۴ خرداد نیز چهار تن از فعال های فرهنگی تبریز نیز در دادگاهی به ریاست قاضی «حمل بر» به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شده اند.

حسن دمیر چی‌، حسن رنج بری و مرتضا و مصطفا عوض پور به علت انتشار آگهی مراسم ترحیم به زبان ترکی در این دادگاه شرکت کرده اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,