Saturday, 18 July 2015
24 September 2021
رازهای زنانه

«خستگی»

2012 June 16

نعیمه دوستدار/ رادیو کوچه

مدت‌هاست دنبال رازهای زنانه‌ی شخصی آدم‌ها می‌گردم. این‌که ببینم کجا و چطور کشف کردند رازی در زنانگی‌شان هست که باید آن را فاش کنند. چه نکته‌هایی، چه لحظه‌های تلخی، چه ابهامی آن‌ها را به این فکر انداخته که زن بودن آن‌ها را مجبور به تلاش بیش‌تر برای زندگی می‌کند. این ‌رازها اشتراکات زیادی با هم دارند، اما خواندن و شنیدن‌شان از زبان‌ها و نگاه‌های مختلف، لطف خاصی دارد. رازهای زنانه‌ی امروز رازهای زنانه‌ی «پردیس عامری»، یک زن ایرانی است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

اولین بارقه‌های‌های فمینیسم من در سن کودکی زده شد، وقتی دیدم که پسرهای فامیلم حق دارند با هر لباسی که می‌خواهند، دور حیاط بدوند ولی اگر من جوری بنشینم که دامنم درست نباشد، همه  بسیج می‌شوند تا دامن مرا روی پاهای کودکانه و بی‌خبرم بکشند و مدام گوش‌زد کنند که درست بنشین.

هرگز نفهمیدم چرا  وقتی بالغ شدم، باید بلوغم را زیر روپوش گشاد پنهان کنم و قوز کنم، تا جنسیتم را از همه کس بپوشانم.

ذهن من هرگز نفهمید چرا هرچه مربوط به زنانگی من است زشت و پنهانی و گناه‌آلود است، هرچه مربوط به مردانگی پسر‌هاست، قابل افتخار و  ستودنی است.

ذهن من هنوز 5 ساله است، نمی‌فهمد چرا به عنوان یک زن ناقص و نیمه است، نمی‌فهمد چرا همه فکر می‌کنند که جنس او بدون مرد کامل نیست.

او ‌حتا نمی‌فهمد چرا درخانواده‌ها، مردها یک طرف مجلس عرق می‌خورند و بحث سیاسی می‌کنند و زن‌ها طرف دیگر ظرف می‌شورند و مزخرف می‌بافند.

او نمی‌فهمد چرا وقتی مردش را نمی‌خواهد سال‌ها باید دنبال طلاق بدود، در حالی‌که اگر مرد بود در یک هفته می‌توانست زنش را طلاق بدهد. ذهن من هنوز 5 ساله است. بعدها مجبور شد هر تشخیص را دو بار تکرار کند برای آن‌که چون زن بود حرفش نصف یک مرد ارزش داشت. مجبور شد از زبان یک پزشک هم‌کار (که زن بود) بشنود که «پیش دکتر زن نرو، زن‌ها همه بی‌سوادن» و هیچ نگوید و دم نزند.

مجبور شد دو برابر تلاش کند تا نامش نصف اعتباری که باید را بیابد. مجبور شد دو برابر مردها خوب رانندگی کند تا مبادا تصادف کند و این جمله را بشنود که «زن‌ها دست به فرمون ندارند». مجبور شد دو برابر مردهای دور و برش کار کند و دو برابر آن‌ها موفق شود و دو برابر آن‌ها پول در بیاورد و آخر هم «زن بی‌سرپرست» نامیده شود. زن تنها و …

مجبور شد دو برابر تلاش کند تا نامش نصف اعتباری که باید را بیابد. مجبور شد دو برابر مردها خوب رانندگی کند تا مبادا تصادف کند و این جمله را بشنود که «زن‌ها دست به فرمون ندارند»

از همه‌ی این‌ها گذشته، نگارنده زن خوش‌بختی محسوب می‌شود. در خانواده‌ای به‌ دنیا آمده که امکان تحصیل  را داشته است. او هرگز کتک نخورده و نفقه نخواسته و حضانت طفلی را از دست نداده است. با این همه زخمی‌ و خسته است. خسته است از این‌که بارها از زبان مردهای بی‌خاصیتی که نصف ضریب هوشی او را ندارند، شنیده است که زن‌ها منطق ندارند، زن‌ها طنز ندارند، زن‌ها دست به فرمان ندارند.

خسته است از جامعه‌ای که اگر زنی مورد تجاوز قرار بگیرد، زن را مورد خطاب قرار می‌دهد که چرا حجابت کامل نبود و او را مقصر می‌شمارند که مرد را گناه انداخته و از مرد نمی‌پرسند که چرا مثل یک حیوان رفتار کرده است.

خسته است از جامعه‌ای که اگر زنی مورد خیانت قرار گرفت، به او توصیه می‌کند که صبوری کند و خانمی ‌پیشه کند و بیش‌تر به مردش توجه کند. خسته است از جامعه‌ای که سزای خیانت در آن برای مرد توجه  بیش‌تر و برای زن سنگ‌سار است.

خسته است از جامعه‌ای که زن‌هایش قوز کرده و ترسیده و تهدید شده‌اند و مردهایش با افتخار، به خودشان جرات می‌دهند به زن‌هایی که دو برابر آن‌ها قد کشیده‌اند لقب کوتولگی بدهند.

بر او ببخشایید، او خسته است، از جامعه‌ای که ‌حتا معنی صحیح  فمینیست را نمی‌داند ولی آن را نفی می‌کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , 

۱ Comment


 1. رحیم
  1

  فمنیستها دو دسته اند:آنها که در پی احقاق حقوق زنها و کودکان و مردان هستند که محترم اند و باید از سوی هر زن و مردی حمایت شوند و افراطیها که دست پرورده دنیای سرمایه(از هر نوعش:اسلامی و کاپیتالیستی و سوسیالیستی )اند و آنها را نیروی کار ارزان می نامند و از چهار نقش خودتنها نقشهای کارمندی و دختری را بازی می کنند و از نقش مادری و همسری تن می زنند.اینها بسیار خسته و بیچاره اند و واقعا قابل ترحم.اینها همان بهتر که به غریزه مادری خود پاسخ ندهند و کودکانی را بدبخت نکنندو چه بهتر ازدواج نکنند که معنی زندگی مشترک را نمی فهمند
  تنها زنهایی از سلامت روانی بهره می برند که نقشهای جنسیتی خود را بدین ترتیب بازی کنند و به همین ترتیب برای آنها وقت بگذارند:
  ۱-نقش مادری
  ۲-نقش همسری
  ۳-نقش کارمندی/کدبانویی
  ۴-نقش دختری