Saturday, 18 July 2015
24 September 2021

«گالری کوچه / یادباد آن روزگاران یاد باد»

2012 June 18

در سال‌گرد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و اتحاد آن روزهایی که سحر نزدیک بود. این هم یادگاری از آن روزها.

علی اوغازیان / عکس / رادیو کوچه

————————

فرشاد فرح‌سا/ عکس / رادیو کوچه

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,