Saturday, 18 July 2015
16 September 2021
در سومین سال‌گرد جنبش سبز،

«گرامی‌‌داشت جان‌باختگان جنبش سبز در وین»

2012 June 18

در سومین سال‌گرد تشکیل جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم ایران، ‌جنبشی که بی‌شک برگ نوینی در مبارزه برای نفی استبداد حاکم بر ایران و بیان اراده مردم برای تحقق جامعه‌ای مبتنی بر آزادی و حقوق شهروندی بود،  روز شنبه 16 ماه ژوئن جمعی از انجمن‌ها و گروه‌های فعال مدنی و حقوق بشری ایرانی در اتریش هم‌سو با فراخوان شبکه‌ی هم‌بستگی برای حقوق بشر و هم‌راه دیگر شهرهای جهان، میز اطلاع‌رسانی را در اشتفانزپلاتز میدان اصلی شهر وین برپا نمودند.

در این مراسم که با استقبال شهروندان اتریشی و هم‌چنین گردش‌گران در شهر وین قرار گرفت، برگزار‌کنندگان اطلاعیه‌هایی به زبان‌های مختلف را با مضمون یادآوری اتفاقات سه سال گذشته‌ی ایران و وضعیت ناگوار زندانیان سیاسی و دگراندیش میان ره‌گذران پخش کردند و در ارتباط با نقض آشکار حقوق اولیه مردم توسط حکومت مذهبی ایران اطلاع‌رسانی نمودند.

تصاویر جان‌باختگان حوادث سه سال گذشته و زندانیان سیاسی و دگر‌اندیش زینت بخش این برنامه بود و پارچه نوشته‌هایی چون «آزادی برای تمام زندانیان سیاسی در ایران»، «اعدام، شکنجه، تجاوز و تبعیض را در ایران متوقف کنید» و «آزادی برای ایران» در محل نصب شده و در معرض دید همگان قرار گرفته بود.

در پایان شرکت‌کنندگان در این برنامه ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ی جان‌باختگان راه آزادی در ایران‌، حمایت خود را از مبارزات شکوه‌مند ملت ایران اعلام نمودند و خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و دگراندیش و رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدند.

گفتنی است میزگرد و جلسه‌ی بحث و گفت‌وگو و پخش فیلم نیز به همین منظور روز جمعه 15 ژوئن در محل خانه ایران برگزار شد و جمعی از ایرانیان مقیم وین با تفکرات و اندیشه‌های مختلف  با شرکت در این برنامه پیرامون وضعیت کنونی جنبش سبز گفت‌وگو کردند و به ارایه نظرات و راه‌کارهای خود برای هم‌گرایی و هم‌دلی بیش‌تر در فعالیت‌های پیش رو پرداختند‌

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,