Saturday, 18 July 2015
31 July 2021
نگاهی به 100 واقعه برتر علمی سال 2009 از نگاه دیسکاوری - 92

«جایی درجهان برای امان‌ماندن از بشریت نمانده»

2010 January 07

ترجمه / رادیو کوچه

در ماه‌های دسامبر و ژانویه، مجله دیسکاوری لیست 100 واقعه علمی سالی که گذشت را منتشر می‌کند. هر روزه تعدادی واقعه از این لیست معرفی می‌شوند و این لیست از آخر به اول شروع می‌شود:

هیچ جایی در جهان برای امان‌ماندن از بشریت نمانده‌است

گسترش بی‌وقفه شبکه‌های راه‌ها، قطارها، رودخانه‌ها، و کشتی‌های باری بدین معنی است که تنها 10 درصد سطح زمین اکنون دور از دست‌رس مانده‌است.

20100107-dan-discovery-100topstories-92

بر طبق نقشه جدیدی که توسط «اندی نلسون» از بخش تحقیقات کمیسیون اروپایی بانک جهانی به وجود آمده دوربودن از همه این‌ها اکنون از همیشه مشکل‌تر شده‌است. گسترش بی‌وقفه شبکه‌های راه‌ها، قطارها، رودخانه‌ها، و کشتی‌ها به معنی این است که تنها درصد از سطح کره زمین دست نخورده مانده‌است و این طور تعریف می‌شوند که حداقل  48 ساعت از یک شهر اصلی فاصله دارند. بیش از نیمی از جمعیت جهان در فاصله یک ساعتی از یک شهر بزرگ زندگی می‌کنند و این به علت احتمال دسترسی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی است.

نلسون می‌افزاید: «شرح اصلی نقشه اتصال آن است. از زمانی‌که کاملن مستقل شده‌ایم این به ما می‌گوید که چقدر مهم است که منابع‌مان، شیوه زندگی‌مان و اقتصادمان را با شیوه‌ای قابل تحمل مدیریت کنیم و به ما جاهای خالی‌مانده را نشان می‌دهد. هم‌چنین به ما یادآوری می‌کند که نتیجه این اتصالات این‌است که توحش کمی برجای می‌ماند.»

بزرگ‌ترین قسمت نقشه نشان‌دهنده مناطق پرجمعیت و قابل دسترس است؛ مناطق تیره‌تر، خلوت‌ترین و دوردست‌ترین. خطوط معین نشان‌دهنده مسیرهای جا‌به جایی‌های دریایی است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,