Saturday, 18 July 2015
18 September 2021
به اتهام تجاوز به عنف،

«اجرای حکم اعدام چهار تن در ملا‌ عام در تهران»

2012 June 20

خبر / رادیو کوچه

دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که حکم اعدام چهار نفر که در ارتباط با اتهام «تجاوز به عنف به زنان» مجرم شناخته شده بودند روز چهارشنبه، 20 ژوئن، در بزرگراه شهید محلاتی تهران در ملا‌ عام اجرا شد.

به گزارش فارس، «یکی از محکومان یک دختر دانش‌جو را مورد تعرض قرار داده بود، دو نفر دیگر زن جوانی را ربوده و مورد هتک حرمت قرار داده بودند و یک نفر دیگر نیز با مراجعه به خانه‌ها و معرفی خود به عنوان مامور ادارات مختلف، وارد خانه شده و زنان خانه‌دار را مورد تعرض قرار داده بود.»

وب‌سایت دادستانی تهران با ذکر نام این چهار نفر، نوشته است که این افراد با حضور وکیل تسخیری در محاکم قضایی محاکمه و احکام اعدام آنان به تایید دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور رسیده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,