Saturday, 18 July 2015
25 September 2021
رازقی

«گرمای یار»

2012 June 22

امیر حسین آهویی/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«هیچک»

می‌خواهم کوچه‌ها را بنویسم
خط به خط

بدون غلط
تو بیایی هر وقت که خواستی قدم بزنی.

«آزاده»

غروب است

زیر صداى خروش دریا

روى ماسه‌هاى داغ آفتاب خورده

سایه‌ها مست در‌هم تابیدن
وای که اگر ماه در‌ نیاید و سایه‌ها در ماسه‌ها فراموش شوند
سایه را چه باک، چنگ می‌کشد در حجم خیس سایه افتاده بر تنش
ماسه‌ها می‌دانند ماه خواهد آمد
دریا، چشم به راه ماه
سایه‌ها اما، در اوج
و ماه بی خبر از این همه دلهره و اوج، خانه همسایه را دید می‌زند

«بانی»

مادر بزرگ
سال و سال‌ها گذشت
هنوز اما
لابلای باران و دود
دربدریت را
پرسه می‌زنم

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,