Saturday, 18 July 2015
10 December 2023
با یادمانی از کشته‌شد‌گان اعتراض‌های ایران

«گالری و شبکه تصویری کوچه/شمع‌هایی برای شما، فراموش‌تان نخواهیم کرد»

2012 June 28

اردوان روزبه / عکس / رادیو کوچه

ardavan@koochehmail.com

کیان امانی / ویدئو / شبکه تصویری کوچه

در عصر بارانی روز جمعه، سوم تیرماه، 22 ژوئن، ‌گروهی از ایرانی‌های مقیم واشینگتن دی‌سی و شرق آمریکا گرد‌هم آمدند،‌ شمعی روشن کردند، سرودی خواندند و عکس‌های کشته‌شد‌گان جنبش اعتراضی مردم ایران را در میدان «دوپانت» بر افراشتند تا به هم‌راهی همه آن‌هایی که با آن‌ها هم‌دل هستند بگویند که به یادشان بوده‌اند و خواهند بود.

[vimeo]http://vimeo.com/44853828[/vimeo]

«شمعی برای ندا و شهدای راه آزادی» برای هم دردی با خانواده های این کشته‌شد‌گان و پای‌بندی به ارزش‌هایی که آنان برایش از میان رفتند به راه شد.

غیر‌ایرانی‌ها می‌پرسیدند و کسانی از میان جمع داوطلب می‌شدند تا برایشان بگویند که در ایران سه سال پیش چه رخ داده است.

وقتی با کسانی از میان جمع صحبت می‌کردم می‌گفتند می‌خواهند بگویند که همه یادمان نباید برود که چه کسانی و برای چه از میان ما رفته‌اند.

این مراسم که تا ساعت ده شب به وقت محلی ادامه داشت با سرود و یادمان به پایان رسید.

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , ,