Saturday, 18 July 2015
25 September 2021
معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد:

«ارجاع پرونده مرتضوی به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت»

2012 June 24

خبر / رادیو کوچه

محمدجعفر منتظری، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه، 24 ژوئن، در مصاحبه با خبرنگاران داخلی عنوان کرد پرونده سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

به گزارش ایسنا، منتظری در مورد پرونده شکایت از سعید مرتضوی، به دلیل آن‌چه انتصاب «غیرقانونی» به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی خوانده شده،‌ اظهار داشت: «این پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.»

منظری تصریح کرد: «شکایت واصله در این خصوص در ارتباط با تصمیمی است که وزیر کار گرفته و این تصمیم اگرچه از اختیارات هر وزیر و مسوولی است و جابه‌جایی‌ها اصولن قابل شکایت در دیوان نیست لکن در این خصوص به لحاظ این‌که ادعا شده در انتخاب این فرد ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی رعایت نشده، پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.»

وی افزود: «اگر کمیسیون تخصصی موضوع را قابل طرح در هیت عمومی دیوان عدالت اداری بداند گزارش خود را به هیت عمومی ارایه خواهد کرد و پس از بررسی در هیت عمومی، در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.»

قرار است تصمیم نهایی کمیسیون تخصصی در این مورد تا دو هفته دیگر مشخص شود.

لازم به اشاره است به دلیل باز بودن پرونده سعید مرتضوی در دست‌گاه قضایی جمهوری اسلامی در خصوص وقایع بازداشت‌گاه کهریزک، پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال 88، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری وی از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی شدند.

بیشتر بخوانید:

 «صدور حکم‌های اجرایی برای حیدری‌فر»

 «معاونت در قتل، اتهام سعید مرتضوی»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,