Saturday, 18 July 2015
24 September 2021

«شبکه تصویری کوچه/ نوای چنگ، از دل سنگ‌نگاره‌ها واعصار»

2012 June 26

شهرزاد / شبکه تصویری کوچه

اگر از ظهورساز چنگ تاریخ ارایه می‌شود بر اساس سنگ‌نگاره‌هایی است که شکل چنگ بر آن ترسیم شده‌. ولی هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند این ساز از چه زمانی بوده وچگونه خلق شده و ‌قدیمی‌ترین سنگ‌نگاره موجود در جهان از چنگ در ایران و مربوط به حدود 5000 سال پیش است و در ایذه خوزستان یافت شده. از دوره‌های بعد، سنگ‌نگاره‌های دیگری در طاق بستان‌، بیشابور‌، ظروف ساسانی و جاهای دیگر یافت شده است. صدایش به قدمت تاریخ است و افسانه و جادویش به ژرفای روح انسان‌های همه دوره‌ها‌. حتا امروز هم با وجود صداهای رنگارنگی که می‌شنویم نوای او ناگهان ما را به قصه‌ها و رویاها و رازهای سر به مهر می‌برد که سر در قرن‌ها سکوت در زیر خاک دارد‌.

ویمو

[vimeo]http://vimeo.com/44480837[/vimeo]

یوتیوب

[youtube]http://youtu.be/kWzIoQ2zgTQ[/youtube]

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,