Saturday, 18 July 2015
25 September 2021
کتاب‌خانه‌ی کوچک من- کتاب «راهنما درباره‌ی حقوق حیوانات»

«باغ‌وحش انسانی»

2012 June 28

نهال نوریان/ رادیو کوچه

«ما فقط چیزی را برمی‌داریم که گوساله به آن احتیاج ندارد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

این یک نگرش ساده‌لوحانه و مطلقن نادرست است. این بیان عاشقانه از «منظره‌ی خانه‌ی روستایی» مدت‌هاست که دوره‌اش سپری شده است. امروزه یک تا سه روز بعد از تولد گوساله، او را از ماده‌گاو می‌دزدند و تصاحب می‌کنند.

یک ماده‌گاو فقط زمانی شیر می‌دهد که در انتظار زایمان باشد و یا تازه زایمان کرده باشد. تحت شرایط طبیعی، ماده‌گاو در طول عمر خود سه تا پنج گوساله زایمان می‌کند، از طریق تلقیح مصنوعی یک «حاملگی دایمی» را بر ماده‌گاو تحمیل می‌نمایند تا این‌که او به‌طور مدام شیر بدهد. گوساله‌های متولدشده (اگر ماده باشند) با مواد غذایی بدلی بزرگ می‌شوند و یا (اگر نر باشند) آن‌ها را برای تولید گوشت چاق می‌کنند. بنابراین ما شیر گوساله‌ها را تصاحب می‌نماییم و حتا مقدار شیر بیش‌تری از آن‌چه ماده‌گاو در حالت معمولی می‌دهد، از او می‌گیریم.»

«راهنما درباره‌ی حقوق حیوانات» نوشته‌ی «دیوید کارلز هامار» با برگردان «محمد مسعودپور»، درحالی به زبان فارسی در دست‌رس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد که بسیاری از حیوانات مانند سگ و خوک در ایران مورد تنفر قرار می‌گیرند و با موجودات زیادی نه به‌عنوان یک موجود زنده، بلکه به‌مثابه یک شی‌‌ برخورد می‌شود. این کتاب با مقدمه‌ی مبسوط مترجم آغاز می‌شود و به مواردی چون استفاده از حیوان به‌عنوان خوراک، برخورد با حیوانات در زراعت، محصولات حیوانی، آزمایش روی حیوانات، حیوان‌های خانگی، استفاده از حیوانات در سیرک و باغ وحش و مواردی از این دست می‌پردازد و در نهایت به گیاه‌خواری به‌عنوان راهی برای حرکت در مسیر حقوق حیوانات روی می‌آورد بی‌آن‌که با نگاهی جزیی‌نگر به مسایل مربوط به گیاه‌خواری هم به‌دقت توجه نشان دهد. این نگاه ساده‌انگارانه به مسئله‌ی حقوق جان‌داران که صرفن جان‌داران متحرک را در شمار می‌آورد، خود در شمار نقض حقوق بسیاری از جان‌داران قرار می‌گیرد که قادر به حرکت و یا تولید صوت نیستند. به بیانی دیگر، ما آن‌چه را در شمار ذی‌حق می‌آوریم که به‌لحاظ تبار زیست‌شناسی بتوانیم هم‌ذات‌پنداری بیش‌تر و ملموس‌تری با آن داشته باشیم.

کتاب «راهنما درباره‌ی حقوق حیوانات» با این جمله به پایان می‌رسد که «ما به‌تنهایی مسوول ایجاد این رنج‌ها برای حیوانات هستیم و وظیفه‌ی ماست که به آن‌ها پایان دهیم.» 35 صفحه‌ی کتاب در حالی به پایان می‌رسد که 157 بند مطرح‌شده در این راه‌نما، قرار است هر فرد را دچار عذاب وجدان کند، بدون این‌که راه‌حلی عملی و بر پایه‌ی واقعیت موجود ارایه دهد. درست است که نقض مستمر و جهت‌دار حقوق بشر و بی‌سامانی روزافزون اوضاع زیست انسان، دلیلی برای چشم‌پوشی بر ستم هر روزه‌ای نیست که بر حیوانات و زیست‌بوم کره‌ی خاکی می‌رود و واقعیت این است که بسیاری از نقض حقوق، در بشر و حیوان با هم تلاقی می‌کنند، ولی خارج از طرح مباحث انتزاعی، به‌تر است بیش از هر چیز به واقعیت موجود نگاه کنیم و نقطه‌ای را که بشر در آن قرار گرفته و جای‌گاه پیرامونی پدیده‌های دیگر را در تقابل با فرد انسانی بررسی کنیم، آن‌گاه است که به دیدگاهی واقع‌بینانه‌تر و در پی آن، به راه‌کاری موثرتر و عملی‌تر خواهیم رسید.

 فایل پی‌دی‌اف را از این‌جا دانلود کنید.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,