Saturday, 18 July 2015
28 September 2021
با صدور احضاریه،

«ابلاغ ممنوع‌الخروجی صدرحاج سیدجوادی»

2012 July 07

خبر / رادیو کوچه

به گزارش رسانه‌های مخالف دولت جمهوری اسلامی، احمد صدرحاج سیدجوادی، قدیمی‌ترین فعال سیاسی ایران، طی احضاریه‌ای که روز چهارشنبه، 4 ژوییه، ابلاغ شده، ممنوع الخروج شده است.

به گزارش ‌میزان خبر‌، این فعال سیاسی طی احضاریه شماره ۲د/۹۰۰۰۹۶ شعبه دوم دادیاری دادسرای امنیت شهید مقدس تهران واقع در زندان اوین مورخ 23 اردی‌بهشت که  توسط پست قضایی تحویل شده است، قرار ممنوع‌الخروجی او را ابلاغ کرده است.

این احضاریه در حالی صادر شده است که پرونده قضایی بازی علیه این فعال سیاسی وجود ندارد و طبق قوانین ایران، صدور هرگونه قرار قضایی و در صورت عدم وجود پرونده مستقل و مرتبط با موضوع قرار غیر‌قانونی است.

احمد صدرحاج سیدجوادی، دارای مدرک دکترا، ۹۵ ساله، از اعضای بنیان‌گذار نهضت آزادی، عضو شورای انقلاب، وزیر کشور و دادگستری انقلاب، نماینده مردم قزوین در مجلس اول شورا بوده است و چندین نوبت زندانی شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,