Saturday, 18 July 2015
05 August 2021

«تذکر کتبی به شش روزنامه ایران»

2010 January 10

رادیو کوچه

مدیر کل‌امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی طی نامه ای به مدیرمسوول روزنامه‌های جمهوری اسلامی، اعتماد، بهار ،روزان، فرهنگ آشتی و دنیای اقتصاد، تذکر کتبی داد.
به گزارش ایلنا، پیرو درج مطلبی در صفحات 1و4مورخ 15/10/88 روزنامه جمهوری اسلامی تحت عنوان«نظر مراجع در مورد تقلید از آیت‏الله صانعی» که اصل مطلب از سوی دفاتر این مراجع تکذیب شد، به این موضوع از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی به استناد بندهای 4و11 ماده 6 قانون مطبوعات که هر نوع «تفرقه افکنی»، «شایعه سازی، تحریف و پخش مطالب خلاف» واقع را ممنوع می شمارد، از سوی مدیر کل‌امور مطبوعات‌داخلی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی تذکر داده شد.
در این تذکر، اقدام روزنامه جمهوری اسلامی در انتشار خبر مذکور باتوجه به منبع غیرموثق خبر،آن هم با جعل اظهارنظر مراجع تقلید برای مقابله با اظهارنظر رسمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یک حرکت خلاف اخلاق و ضدرسالت مطبوعاتی ارزیابی شده، لیکن به خاطر توضیحات روز بعد روزنامه جمهوری اسلامی، صرفا مراقبت بیشتر آن روزنامه برای انتشار اخبار صحیح، درخواست شده است.
هم‌چنین این اداره کل به روزنامه‌های فرهنگ آشتی، دنیای اقتصاد، اعتماد و بهار که در شماره های مورخ 15/10/88 و نیز روزنامه روزان که در شماره مورخ 16/10/88 خود به نقل از کلام یا بیانیه دیگران به پخش شایعات و مطالب خلاف واقع مبادرت ورزیده و علیه جامعه مدرسین که از منظر امام خمینی«ستون محکم انقلاب در حوزه های علمیه» معرفی شده، به مقابله پرداخته و به پخش مطالب خلاف واقع اقدام نموده اند، به استناد بند11 ماده6 قانون مطبوعات تذکر داد.
لازم به یادآوری است که در تمام این موارد به استناد تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات«مسوولیت مقالات و مطالبی که درنشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسوول است، ولی این مسوولیت، نافی مسوولیت نویسنده(گوینده) وسایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند،نخواهد بود».

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,