Saturday, 18 July 2015
24 July 2021

«احضار بیش از ۳۰ تن از دانشجویان مازندران»

2010 January 10

رادیو کوچه

بیش از 30 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران طی هفته‌ی گذشته به اتهام برگزاری و شرکت در تجمعات 16 آذر و یادبود آیت الله منتظری به کمیته‌ی انضباطی این دانشگاه احضار شدند.
به گزارش خبرنامه‌ی امیر کبیر، احضار بیش از 17 نفر از این دانشجویان به اتهام برگزاری و شرکت در تجمع 30 آذر و تجمع یادبود آیت اله منتظری صورت گرفته است. اسامی برخی از این احضار شدگان بدین شرح است: «کبریا طاهری، سیاوش امجدی، سیاوش رضائیان، سودابه سعیدی، حسن طاهری، شهاب مدنی و خانم شورمستی» از سوی دیگر بیش از 13 نفر از دانشجویان این دانشگاه از جمله احسان قره‌خانی و فاطمه محمد پور به اتهام برگزاری و شرکت در تجمع 16 آذر در این‌دانشگاه به این کمیته احضار شده اند.
بنا به گفته‌ی فعالین دانشجویی این دانشگاه پس از برگزاری تجمع 13 آبان در این دانشگاه تاکنون بیش از چهل دانشجو به حراست کل احضار و 4 دانشجو نیز به اداره‌ی اطلاعات شهرستان احضار شده‌اند.
بنا بر این گزارش تاکنون سیاوش رضاییان، رضا عرب، بهنام فرازمند، اشکان ذهابیان، سودابه سعیدی، روجا رضایی و … مورد احضار قرار گرفته اند.
در واکنش به این فشارها که پس از تجمع و مراسم یادبود آیت الله منتظری دوچندان شده است، گروهای دانشجویی مختلف با صدور بیانیه ها، شبنامه هاو…‌و ارسال پیامک به دوستان خود سعی در ایجاد کمپین تحریم امتحانات در این دانشگاه را دارند. امتحانات دانشگاه مازندران در تاریخ 26 دی آغاز می‌شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,