Saturday, 18 July 2015
18 September 2021
مسابقه جهانی با دعوت رضا دقتی،

«نگاه کودکان به کره‌ی زمین»

2012 July 14

خبر / رادیو کوچه

رضا دقتی، عکاس نام‌دار ایرانی، در روزهای اخیر از اجرای یک پروژه تازه در قالب مسابقه جهانی خبر داده است.

وی با نگاشتن نامه‌ای اعلام کرده که قصد دارد «تا با برانگیختن کنجکاوی نوجوانان و کودکان در مورد مسایل مهم دنیا آن‌ها را به داشتن نگاهی عمیق به محیط اطراف از دریچه دوربین و به اشتراک گذاشتن آن دعوت کرده کند.»

وی در این نامه تاکید کرده که این مسابقه در بخش نخست دو موضوع را دنبال خواهد کرد.

موضوع نخست «عشق به زندگی و طبیعت» و «هراس از آلودگی» موضوع دوم خواهد بود.

این پروژه که «نگاه کودکان به کره‌ی زمین» نام دارد نوجوانان جهان را ترغیب می‌کند تا در این مورد نظر دهند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,