Saturday, 18 July 2015
25 September 2021
دیرینه شناسان با توجه به مدل‌ها و فسیل‌ها پیدا کردند:

«نگاهی به روش سکس و نزدیکی‌کردن تی رکس و دیگر دایناسورها»

2012 July 17

سینا رهنما / رادیو کوچه

sina@koochehmail.com

دیرینهشناسان پس از ساعات طولانی تحقیق و بررسی روی فسیل‌ها و مدل های که از بقایای دایناسورها مانده، توانستند راه عملی و اجرایی که برای آن ها امکان داشته سکس داشته باشند و دیگری را بارور کنند را پیدا و ترسیم کنند. تی رکس برای مثال با 30 تن وزن و 12 فوت ارتفاع و آن دم و یا دیگر دایناسورهای غول پیکر.

بررسی دیرینه شناسان می گوید با توجه به آناتومی مارمولک‌های امروز، می‌شود گفت نیازی نبوده که دایناسورهای غول پیکر آن زمان، آلت تناسلی بزرگی هم داشته باشند تا بتوانند نزدیکی داشته باشند. در نتیجه همان یک مخرجی که داشته اند برای دفع ادرار، مدفوع و البته برای نزدیکی از آن استفاده می کردند. دایناسور مونث و مذکر نیازی به عملی مانند دخول نداشتند و کافی بود همان ناحیه مخرجی را برهم منطبق و نزدیک کنند و به قولی «بوسه مجرا» Cloacal Kiss  داشته باشند.

عملیات عشق و عشق‌بازی و زمان آن را نمی توان گفت ولی خود عملیات منتهی به سکس و باروری قاعدتن چند ثانیه بیش‌تر طول نمی‌کشیده است.

این نظریه و تصاویری که از آن طراحی شده از سوی دکتر بورلی هالستید انجام شده و آن گونه که روزنامه دیلی میل نوشته، بیش‌تر دیرینهشناسان برسر آن اتفاق نظر دارند.

دکتر بورلی هالستید می‌گوید: «تمامی دایناسورها تقریبن فقط یک روش مقاربتی و نزدیکی داشته‌اند و با یک پوزیشن با هم سکس و نزدیکی داشته‌اند. نزدیکی از عقب، گذاشتن دست روی پشت دایناسور ماده و پیچاندن از میان دم.»

کریستی کوری راجرز، پروفسور بیولوژی و زمین‌شناسی کالج مک آلیستر در مینه‌سوتای آمریکا هم گفته است: «در واقع یک روش نزدیکی بیش‌تر امکان نداشته که از پشت و از بالا به پایین بوده است و دیگر پوزیشن‌های نزدیکی برای دایناسورها امکان‌پذیر و واقعی نبوده است.»

  مطلب های بخش «اندیشه گار» را از این جا دنبال کنید.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , 

۱ Comment