Saturday, 18 July 2015
05 August 2021

«اولین خورشیدگرفتگی سال ۲۰۱۰ در نقاط مختلف ایران»

2010 January 16

20100116-kosoof-koocheh

اولین خورشیدگرفتگی سال 2010 که مصادف با آخرین خورشیدگرفتگی سال 1388 است، ساعت 9:20 دقیقه صبح جمعه در ایران به صورت جزئی مشاهده می‌شود. این کسوف که از نوع خورشیدگرفتگی حلقوی است در مسیر 300 کیلومتری از آفریقای مرکزی، اقیانوس هند و غرب آسیا قابل مشاهده است و در مناطقی مانند اروپای شرقی، آفریقا، آسیا و اندونزی به شکل خورشیدگرفتگی جزئی قابل رویت است. از آنجایی که این پدیده در فاصله زیادی از زمین قرار گرفته محدوده بزرگی از زمین را تحت پوشش قرار می‌دهد. بیشترین حد خورشیدگرفتگی 25 دی ماه 11 دقیقه است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,