Saturday, 18 July 2015
01 August 2021
داستانی از مهارت‌های زندگی

«چقدر زندگی کرده‌ایم؟»

2010 January 20

مریم انجیدنی/ رادیو کوچه

روایت برخی از داستان ها  نه از آن جهت که به دنبال ریشه تاریخی آن باشیم  بلکه از جهت هشدار برای زندگی بهتر به کار می روند. آن چه در پی می آید داستانی است با هدف افزودن یکی از مهارت های زندگی نه یک بیان تاریخی:

روزی اسکندر به یکی از شهرهای ایران (واقع در حوالی خراسان) حمله می‌کند. او با کمال تعجب مشاهده می‌کند که دروازه آن شهر باز است و با این که خبر آمدن او به شهر پیچیده بود، مردم  به زندگی عادی خود ادامه می‌دادند.

این باعث حیرت اسکندر بود زیرا در هر شهری که سم اسبان لشگر او به گوش می‌رسید عده‌ای از مردم آن شهر از وحشت بیهوش می‌شدند و بقیه به خانه‌ها و دکان‌ها پناه می‌بردند، ولی این‌جا زندگی عادی جریان داشت.

اسکندر از فرط عصبانیت شمشیر خود را کشیده و زیر گردن یکی از مردان شهر می‌گذارد و می‌گوید: «من اسکندر هستم.» مرد با خونسردی جواب می‌دهد: «من هم ابن عباس هستم.» اسکندر با خشم فریاد می‌زند: «من اسکندر مقدونی هستم، کسی که شهرها را به آتش کشیده، چرا از من نمی‌ترسی؟» مرد جواب می‌دهد: «من فقط از یکی می‌ترسم و او هم خداوند است.» اسکندر به ناچار از مرد می‌پرسد: «پادشاه شما کیست؟» مرد می‌گوید: «ما پادشاه نداریم.» اسکندر با خشم می‌پرسد: «رهبرتان، بزرگتان!؟» مرد می‌گوید: «ما فقط یک ریش سفید داریم و او در آن طرف شهر زندگی می‌کند.»

اسکندر با گروهی از سران لشکر خود به طرف جایی که مرد نشانی داده بود، حرکت می‌کنند در میانه راه با حیرت به چاله‌هایی می‌نگرد که مانند یک قبر در جلوی هر خانه کنده شده‌بود. لحظاتی بعد به قبرستان می‌رسند، اسکندر با تعجب نگاه می‌کند و می‌بیند روی هر سنگ قبر نوشته شده: ابن عباس یک ساعت زندگی کرد و مرد. ابن علی یک روز زندگی کرد و مرد، ابن یوسف ده دقیقه زندگی کرد و مرد! اسکندر برای اولین بار عرق ترس بر بدنش می‌نشیند، با خود فکر می‌کند این مردم حقیقی‌اند یا اشباح هستند؟

20100121-soc-mohatatha-eskandar

سپس به جایگاه ریش سفیده ده می‌رسد و می‌بیند پیر مردی موی سفید و لاغر در چادری نشسته و عده‌ای به دور او جمع هستند. اسکندر جلو می‌رود و می‌گوید: «تو بزرگ و ریش سفید این مردمی؟» پیر مرد می‌گوید: «آری، من خدمت‌گزار این مردم هستم!» اسکندر می‌گوید: «اگر بخواهم تو را بکشم، چه می‌کنی؟» پیرمرد آرام و خونسرد به او نگاه کرده می‌گوید: «خب بکش! خواست خداوند بر این است که به دست تو کشته شوم!» اسکندر می‌گوید: «و اگر نکشم؟» پیرمرد می‌گوید: «باز هم خواست خداست که بمانم و بار گناهم در این دنیا افزون گردد.» اسکندر سر در گم و متحیر می‌گوید: «ای پیرمرد من تو را نمی‌کشم، ولی شرط دارم.» پیرمرد می‌گوید: «اگر می‌خواهی مرا بکش، ولی شرط تو را نمی‌پذیرم.» اسکندر ناچار و کلافه می‌گوید: «خیلی خوب، دو سوال دارم، جواب مرا بده و من از این‌جا می‌روم.» پیرمرد می‌گوید: «بپرس!» اسکندر می‌پرسد: «چرا جلوی هر خانه یک چاله شبیه قبر است؟ علت آن چیست»؟ پیرمرد می‌گوید: «علتش آن است که هر صبح وقتی هر یک از ما که از خانه بیرون می‌آییم، به خود می‌گوییم: فلانی! عاقبت جای تو در زیر خاک خواهد بود، مراقب باش! مال مردم را نخوری و به ناموس مردم تعدی نکنی و این درس بزرگی برای هر روز ما است!» اسکندر می‌پرسد: «چرا روی هر سنگ قبر نوشته ده دقیقه، فلانی یک ساعت، یک ماه، زندگی کرد و مرد؟!»

پیرمرد جواب می‌دهد: «وقتی زمان مرگ هر یک از اهالی فرا می‌رسد، به کنار بستر او می‌رویم و خوب می‌دانیم که در واپسین دم حیات، پرده‌هایی از جلوی چشم انسان برداشته می‌شود و او دیگر در شرایط دروغ گفتن و امثال آن نیست! از او چند سوال می‌کنیم: چه علمی آموختی؟ و چه قدر آموختن آن به طول انجامید؟ چه هنری آموختی؟ و چه قدر برای آن عمر صرف کردی؟ برای بهبود معاش و زندگی مردم چه قدر تلاش کردی؟ و چقدر وقت برای آن گذاشتی؟ او که در حال احتضار قرار گرفته است، برای مثال می‌گوید: در تمام عمرم به مدت یک ماه هر روز یک ساعت علم آموختم، یا برای یادگیری هنر یک هفته هر روز یک ساعت تلاش کردم. یا اگر خیر و خوبی کردم، همه در جمع مردم بود و از سر ریا و خودنمایی! ولی یک شبی مقداری نان خریدم و برای همسایه‌ام که می‌دانستم گرسنه است، پنهانی به در خانه‌اش رفتم و خورجین نان را پشت در نهادم و برگشتم! بعد از آن که آن شخص می‌میرد، مدت زمانی را که به آموختن علم پرداخته، محاسبه کرده، و روی سنگ قبرش حک می‌کنیم: ابن یوسف یک ساعت زندگی کرد و مرد! یا مدت زمانی را که برای آموختن هنر صرف کرده محاسبه، و روی سنگ قبرش حک می‌کنیم: ابن علی هفت ساعت زندگی کرد و مرد و یا برای بهبود زندگی مردم تلاشی را که به انجام رسانده، زمان آن را حساب کرده و حک می‌کنیم: ابن یوسف یک ساعت زندگی کرد و مرد. یعنی، عمر مفید ابن یوسف یک ساعت بود!   بدین‌سان، زندگی ما زمانی نام حقیقی بر خود می‌گیرد که بر سه بستر، علم، هنر، مردم، مصرف شده باشد که باقی همه خسران و ضرر است و نام زندگی آن بر نتوان نهاد!» اسکندر با حیرت و شگفتی شمشیر در نیام می‌کند و به لشکر خود دستور می‌دهد که هیچ‌گونه تعدی به مردم نکنند و به پیرمرد احترام می‌گذارد و شرمناک و متحیر از آن شهر بیرون می‌رود!

فکر می‌کنید:

به راستی اگر چنین قانونی رعایت شود، روی سنگ قبر ما چه خواهند نوشت؟

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,