Saturday, 18 July 2015
04 August 2021

«۱۵ روزنامه تذکر گرفتند»

2010 January 21

رادیو کوچه

روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی،به 15 روزنامه تذکر کتبی داده و آن‌ها را به دلیل انتشار مطالب آقای مطهری نماینده مجلس و آقای مشایی رییس دفتر رییس جمهور متهم به «انتشارمطالب خلاف واقع» و «تحریف مطالب دیگران» کرده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی روزنامه‌های تهران امروز، بهار، توسعه، روزان و جهان اقتصاد به دلیل چاپ پاسخ علی مطهری به رحیم مشائی در شماره 28دی ماه این روزنامه‌ها به دلیل«تعریض و توهین‏هایی نسبت به رییس جمهور» به استناد بند 11ماده 6 قانون مطبوعات که «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» را ممنوع می شمارد  تذکر دریافت کردند.
هم‌چنین روزنامه‌هاى روزان، جهان اقتصاد، اسرار، جهان صنعت، مردم ‌سالارى، آرمان و اطلاعات  از جمله روزنامه‌هایى هستند که از اداره کل مطبوعات و خبرگزارى‌هاى داخلى وزارت ارشاد تذکر دریافت کرده‌اند.
گفتنی است بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران بسیاری از روزنامه‌های منتقد دولت تذکر دریافت نمودند یا توقیف شدند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,