Saturday, 18 July 2015
19 January 2021
به دنبال حکم جدید ازسوی احمدی نژاد برای اسفندیار رحیم مشایی

«مسوولیت جدید مشایی»

2010 January 26

شنیده ها نشان از آن دارد که محمود احمدی‌نژاد، در تازه‌ترین اقدام خود قصد دارد به زودی اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان نماینده دولت در ستاد راهیان نور منصوب کند.

20100126-shayee-mashaee

یه گزارش جهان ،انتصاب مشایی به این سمت از آن جهت قابل تامل است که بسیاری از مردم و جوانان متدین که مخاطبان اصلی برنامه راهیان نور هستند از منتقدین جدی رحیم مشایی به شمار می‌روند.

بنابراین گزارش بیشتر مسوولین ذی‌ربط در ستاد راهیان نور از احتمال انتصاب مشایی ابراز نگرانی کرده و پیش از این اعتراض خود را به  محمود احمدی نژاد منتقل نموده‌اند.

هم‌چنین قرار شده‌است مسوولیت گروه مشاوران جوان رییس‌جمهور به  مشایی واگذار شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,