Saturday, 18 July 2015
04 August 2021

«پرده‌برداری از آی پد توسط استیو جابز»

2010 January 28

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,