Saturday, 18 July 2015
16 October 2021

«کارتون / آن‌چه در مغز من می‌گذرد»

2013 February 14

شاهرخ حیدری / کارتون / رادیو کوچه

کارتونی با الهام از دستگیری‌های  اخیر و قبل از انتخابات که این روزها دامان خانواده کروبی و موسوی را نیز گرفته است.

20130213-Cartoon-toaster-radiokoocheh

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,