Saturday, 18 July 2015
22 February 2020
بخش سوم

«برنامه‌ی پنجاه ساله‌ی سنی زادیی نظام ولایت فقیه»

2013 March 06

 مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.

مقاله وارده/ محمد احمدی

بحرین نیز یکی دیگر از قربانیان برنامه‌ی پنجاه ساله‌ی سنی زدایی بشمار می‌رود؛ آری، نظام ولی فقیه در ایران، سالهاست که با تنی چند از روحانیون ومراجع  شیعه‌ی بحرینی ارتباط برقرار کرده و آنها را به ایران برده اند و با تبیین اعتقاداتشان و تهیه‌ی امکانات مادی و برنامه ریزی برای آنها توانستند چند تظاهرات با حمایت ایران به راه بیندازند و با تحریک عواطف مذهبی در بحرین زمینه آشوب و ناآرامی در این کشور آرام را پدید آوردند.

دولت بحرین که یک دولت غیر مذهبی می باشد  نگاهشان در استخدام های دولتی  در سال های گذشته هیچ وقت  نگاه مذهبی نبوده است به همین علت در سال های گذشته شیعیان زیادی در دستگاهها ادرای این کشور رسوخ کرده و خود را به دستگاه حاکم این کشور نزدیک نموده اند. در این سال ها شیعیان در این کشور از آزادی کامل مذهبی برخوردار بود ه ومراسمات مذهبیشان نیز به نحو شایسته  انجام می دادند.

در اثر غفلت دولت بحرین این کشور تابعیت بحرینی به گروه زیادی از ایرانیان  شیعه که از روستاهای ایران بدانجا مهاجرت کرده بودند داد و دولت بحرین از آن ها  به نحو شایسته استقبال کرده و کار و  مسکن در اختیار آنان گذاشت.  اما غافل از آن مانده بودند که  دادن تابعیت به همین گروه ها که سرمایه داران شیعه بحرینی نیز از آنان پشتیبانی می کنند یک برنامه ریزی وطرح قبلی می باشد  که سفارت ایران پیگیر آن می باشد  تا هم  بتواند جمعیت شیعیان بحرین را افزایش داده و هم نفوذ سیاسی خود را بیشتر کند تادر آینده ازآنان به عنوان اهرم های صدور انقلاب صفوی گری در بحرین استفاده نماید. اکثریت جمعیت بحرین را اهل سنت تشکیل می دهند.

حسن نیت دولت بحرین به سرمایه داران و وروحانیون شیعه بحرینی  در سال ها ی گذشته با عث شده بود که حتی دولت این کشور به اهل سنتی که سال ها مقیم این کشور می باشد تابعیت این کشور ندهد اما به شیعیانی که دوسال از اقامتشان نگذشته بود تابعیت وپاسپورت بحرین دهد

بر خلاف گزارش رسانه های ایران وبعضی از رسانه های غربی که عوامل دولت ایران در آن استخدام می باشند، گزارش هایی که می گویند شیعیان در بحرین اکثریت هستند  نا صحیح می باشد و این آماری که آن ها ارئه می دهند غیر واقعی می باشد. تشابه آمار ی آنان از بحرین ،همچون آمار  دولت ایران از  جمعیت عراق  می باشد  و آن را در سطح وسیعی از رسانه ها پخش نموده اند تا مشروعیت حاکمیت بحرین را زیر سوال ببرند وهمچنین به اغتشاشات خود در منطقه ادامه دهند.

حسن نیت دولت بحرین به سرمایه داران و وروحانیون شیعه بحرینی  در سال ها ی گذشته با عث شده بود که حتی دولت این کشور به اهل سنتی که سال ها مقیم این کشور می باشد تابعیت این کشور ندهد اما به شیعیانی که دوسال از اقامتشان نگذشته بود تابعیت وپاسپورت بحرین دهد تا جایی که چند نفر از آنان که دو سال ازتابعیت بحرینیشان هم  نگذشته بود  سر از مجلس بحرین درآوردند وجز ءنمایندگان بحرین قرار گرفتند.

همه این غفلت ها در اثر سیاست های  تقیه منشانه  روحانیون ومراجع عامل  دست نظام ولایت فقیه بود که توانسته بودند اعتماد ها را به خود جلب نمایند اما  در واقع  آن ها هدفی دیگر در سر داشتند هدفی که برپایه کینه استوار گشته است و می خواهد  مهار واقعی دولت این کشور را در دست یک کشور بیگانه، یعنی ولی فقیه  ایران قرار دهد تا خواب های ولی فقیه که پادشاهی مسلمانان می باشد رقم خورد .

با شروع بهار عربی که در چند کشور عربی اتفاق افتاد، سیاستمداران ایرانی فضا را در بحرین مناسب دیدند و به تحریک گروههای بحرینی علیه حاکم بحرین پرداختند

با شروع بهار عربی که در چند کشور عربی اتفاق افتاد، سیاستمداران ایرانی فضا را در بحرین مناسب دیدند و به تحریک گروههای بحرینی علیه حاکم بحرین پرداختند. در جریان این تظاهرات غیر از شیعیان چند گروه سیاسی اهل سنت منتقد دولت نیز شرکت داشتند وعلاقه مند بودند به صورت مسالمت آمیز خواستار اصلاح بعضی از نابسمانانی ها در بحرین شوند؛ اما زمانی که دیدند با یک توطئه مواجه شده‌اند و گروهک  های حزب الله لبنان و گروهک های شیعه عراقی و ایرانی در تظاهرات نفوذ کرده‌؛ همچنین گروههای شیعه عکس‌های آیت الله خامنه‌ای و آقای حسن نصر الله واحمدی نژاد را بالا می برند وبه صورت علنی خواستار نظام ولایت فقیه ایرانی هستند، همه‌ی گروههای معترض اهل سنت از صحنه‌ی تظاهرات خود را کنار کشیدند و در برابر این موقف که سعی داشتند از این جریان بهره برداری کنند، موضع گرفتند  وتلاشهای دولت ایران در بحرین را به هم زدند .

در جریان این تظاهرات دولت ایران با آموزش تروریست هاآتش فتنه را  هر روز زیادتر می کردند  ومردم را به جنگ مسلحانه علیه اهل سنت بحرین تشویق می کرد تاجایی که یکی ازتروریست های آموزش دیده این کشور با ماشین بزرگ به یکی از پلیس های بحرین حمله نمود ه واو را  به شکل وحشتناکی زیر گرفت و خوی صفوی گری  خود را متبلور ساخت

این تشابه وحشی گری  نمونه ای بود که دولت ایران آن در جنبش سبز با مردم خود نشان داده بود.

در حالیکه مردم  شیعه ایران در جریان جنبش سبز مشغول راهپیمایی ومردم در زیر رگبار نیروهای لباس شخصی و زندانیان در زیر تجاوز وحشیانه ناموسی صفوی منشان واقع بودند ،  رسانه های وابسته به ایران خبر از لگد خوردن تظاهر کنند ه بحرینی با آب و تاب ارائه می دادند ومراجع تقلید شیعه هم برسر وروی خود می زدند

در حالیکه مردم  شیعه ایران در جریان جنبش سبز مشغول راهپیمایی ومردم در زیر رگبار نیروهای لباس شخصی و زندانیان در زیر تجاوز وحشیانه ناموسی صفوی منشان واقع بودند ،  رسانه های وابسته به ایران خبر از لگد خوردن تظاهر کنند ه بحرینی با آب و تاب ارائه می دادند ومراجع تقلید شیعه هم برسر وروی خود می زدند وفریاد وا بحرینا سر می دادند ویکبار نیز  به تعرضات ناموسی وجانی همان شیعیان ایران اعتراض نکردند. همه این مسایل در کنار هم نگاه مغرضانه مراجع شیعه نسبت به بحرین را برای هر آزاد اندیشی واضح می گرداند که آن ها چه اندیشه هایی در سر دارند.

رسانه های وابسته  به دولت ایران مثل العالم و الکوثر و پرس تیوی  وشبکه های خبری ایران با پخش تصاویر ساختگی و غیر واقعی  هر روزسعی می کردند آتش فتنه را در بحرین زنده نگاه دارند تاهم خود را از مشکلات داخلی برهانندوهم همچنان خود را الگوی کشورهای اسلامی معرفی نمایند.

 در جریان تظاهرات  دردوساله  گذشته جمعا حدود شصت  نفر از طرفین درگیر در بحرین کشته شدند که رسانه های ایران همیشه آن کشته ها و اعتراضات سال های   گذشته در زمانی که دربحرین  هیچ خبری نیست  به شکل موذیانه ای  ارئه  وپخش میکند  چنانکه  بیینده فکر می کند هم اکنون در بحرین تظاهرات بر پا شده است.

متأسفانه، صفویان از اعراب به عنوان “سگ تازی” یاد کرده اند، و تا کنون هم در فرهنگ سیاسی ما به عربها نگاهی تحقیرآمیز دارند و از آنها به نام “شیخ نشینان”  یاد می کنند. و باید دانست که این حقد و کینه و دشمنی، ریشه در دوران صفویها دارد.

ما ملاحظه می کنیم که از کشور عربستان نیز در قاموس صفویت جدید به نام  وهابی یاد می‌شود و همه‌ی مردم عربستان را کافر می‌دانند. صفویت معاصر بر این باور است که مکه و مدینه اشغال شده‌اند و باید آزاد شوند و صدها امام زاده در آنجا بنا گردد….

در قضیه‌ی سوریه برای همه‌ی مردم آشکار گردید که نظام ولایت فقیه به هیچ عنوان به دنبال مصالح و منافع دنیای اسلام نیست؛ بلکه در صدد اجرای  سیاست‌های فرقه گرایانه و متحجرانه‌ای است که از کتابهای ملا محمد باقر مجلسی و شیخ صدوق نشأت گرفته است

شاید یکی از حکمتهای خداوند در طولانی شدن آزادی سوریه این باشد که عملکرد حکومت ایران برای همه‌ی مردم، شیعه، سنی، و جهان اسلام آشکار گردد مبنی بر اینکه شعارهای ضد اسراییلی این کشور صرفا بهانه‌ای برای قدرت طلبی دستگاه حاکم وخواب های ولی فقیه می‌باشد و قضیه‌ی سوریه کارت وحدت طلبی نظام را برای همیشه سوزاند.

در قضیه‌ی سوریه برای همه‌ی مردم آشکار گردید که نظام ولایت فقیه به هیچ عنوان به دنبال مصالح و منافع دنیای اسلام نیست؛ بلکه در صدد اجرای  سیاست‌های فرقه گرایانه و متحجرانه‌ای است که از کتابهای ملا محمد باقر مجلسی و شیخ صدوق نشأت گرفته است.

برنامه ها و طرح های نظام ولایت فقیه در اکثر کشورهای اسلامی همانند یمن ، پاکستان و کشور های آفریقایی اینقدر زیاد است که مجال این نیست در این گزارش بدان بپردازیم بلکه نیاز به مستندهای جداگانه دارد تا نشان داده شود ادعاهای مطرح شده اغراق نیست بلکه حقایق تلخی است که بر خیلی از هموطنانمان مخفی مانده است.

ما امروز، همان سندی را که در دهه هفتاد خورشیدی منتشر شد، بار دیگر بازگو وبازخوانی می کنیم تا استراتژی و تاکتیک های دروغ آمیز  دولت ولایت فقیه رسوا گردد. این سند، بخش بسیار کوچکى از برنامه‌ها و طرحهاى حکومت ولایت فقیه برای ریشه کن کردن پیروان اهل سنت در داخل و خارج از کشور بر ملا می‌سازد.

و اما برنامه‌ی پنجاه ساله که دراول انقلاب بر ای نابودی اهل سنت در ایران تدوین شده بود که پرده از گوشه ای از جنایات نظام ولی فقیه بر می  دارد:

اگر ما نتوانیم انقلاب خود را به ممالک مسلمان نشین اطراف صادر کنیم بی‌شک فرهنگ آنها که آمیخته با فرهنگ غرب مى‌باشد به ما خواهد تاخت  و ما را مغلوب خواهد نمود …

حال که به یارى خدا وند وفد اکارى امت قهرمان  امام پس از چند قرن بار دیگر حکومت اثنا عشرى در ایران به ظهور رسیده است بنا بر رهنمودهاى رهبران عالیقدر تشیع، وظیفه‌اى بس سنگین و خطیر بر عهده داریم که آن صدور انقلاب است. و این را باید بپذیریم که حکومت ما گذشته از حفظ استقلال کشور و حقوق ملت، یک حکومت مذهبى  است و صدور انقلاب در رأس همه‌ی امور باید قرار بگیرد. اما با توجه به موقعیت فعلى جهان و قانونهاى  به اصطلاح بین المللى صدور مستقیم انقلاب غیر ممکن و شاید هم با خطراتى ویرانگر همراه باشد؛ به همین خاطر، ما طى سه جلسه با آراء قریب به اتفاق شرکت کنند گان  و اعضای ستاد، یک برنامه‌ی پنجاه ساله که شامل پنج برنامه‌ی ده ساله مى‌باشد، طراحى نموده  تا این انقلاب اسلامى  را به همه کشورهاى همسایه صادر و اسلام را  یکپارچه نماییم. زیرا خطری که از طرف حکام سنى پیشه ما را تهدید مى‌کند، بسیار بیشتر و بالاتر از خطرى است که از طرف شرق و غرب متوجه ماست. زیرا آنها مخالف با نهضت، و دشمنان بنیادى ولایت فقیه و ائمه‌ی معصومین مى‌باشند. حتى تعیین مذهب تشیع  را به عنوان مذهب رسمى  کشور در قانون اساسى، مخالف شرع و عرف مى‌دانند و اسلام را به دو شاخه‌ی متضاد تبدیل نموده‌اند. به همین خاطر، نخست، ما باید در کلیه‌ی مناطق سنى نشین  داخلى مخصوصا شهرهاى مرزى کشور نفوذ خود را بیشتر نماییم، مساجد و حسینیه ها را افزایش دهیم و مراسم مذهبى را با جدیت  بیشترى برگزار کنیم و در شهرهایى که بین نود تا صد در صد سنى نشین هستند، امکاناتى را فراهم نماییم تا عده‌ی کثیرى از شیعیان از شهرها و روستاهاى داخلى به مناطق سنی نشین کوچ کنند و براى همیشه آن شهرها را محل سکونت و کسب و کار خود قرار دهند. و این افراد باید غیر مستقیم تحت حمایت دولت و دستگاههاى ادارى قرار بگیرند تا بتوانند قدرت اداره‌ی شهرها و مراکز فرهنگى و اجتماعى را به مرور ایام از دست شهروندان قبلی خارج نمایند.

برنامه‌اى که ما براى صدور انقلاب طراحى نموده‌ایم بر خلاف عقیده‌ی بسیارى از ناظران بدون هیچگونه دردسر، خونریزى و یا واکنشى از طرف دولتهاى قدرتمند جهان به ثمر خواهد رسید.

ما مى‌دانیم که نگهدارنده و گرداننده‌ی هر کشور و ملت فقط سه چیز است: اول، قدرت که در دستگاه حاکم قرار دارد؛ دوم، علم و دانش که در اندیشه‌ی علما و دانشمندان مى‌باشد؛ و سوم، چرخش اقتصاد که در دست سرمایه داران است. اگر ما بتوانیم دردستگاه حاکمان تزلزل ایجاد کنیم، بین دولتمردان و عالمان ایجاد نفاق کنیم و سرمایه‌داران هر کشور را متفرق ساخته، سرمایه‌ی آنها را بسوى کشور خود یا کشورهاى دیگر جهان سرازیر گردانیم، بی شک، موفقیت چشمگیرى بد ست خواهیم آورد. و این سه مورد مهم را از آنها سلب خواهیم نمود. بقیه‌ی مردم هم که بین هفتاد تا هشتاد درصد جمعیت هرکشور را تشکیل مى‌دهند، طرفدار قدرت هستند و براى گذران زندگى بدنبال آب و نان و مسکن مى‌باشند و از شخص یا اشخاصى حمایت خواهند نمود که قدرت در دست آنها باشد.

همسایگان سنى و وهابى ما عبارتند از: ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و تعدادى از کشورهاى امیرنشین در حاشیه‌ی جنوبى ایران که ظاهرا با همدیگر متحد، ولی در باطن، مخالف یکدیگرند.

این منطقه‌ی استراتژىک در طول تاریخ، چه در گذشته و چه حال، بسیار حائز اهمیت بوده، و از نظر سوخت رسانى گلوگاه کره‌ی زمین محسوب می‌شود و نقطه‌اى حساستر از این در جهان وجود ندارد. حاکمان این کشورها از فروش نفت بهترین امکانات زندگی را در اختیار دارند. جمعیت این کشورها از سه گروه تشکیل شده است گروه اول افراد بدوى و صحرانشین هستند که حضور آنها در این سرزمینها به صدها سال پیش می‌رسد .

گروه دوم مهاجرینى هستند از جزایر و بنادرى که امروزه جزء خاک کشور ما محسوب مى‌شوند؛ هجرت آنها از زمان شاه اسماعیل صفوى آغاز شد تا زمان نادر شاه افشار، کریم خان زند ، پاد شاهان قاجار و پهلوى همچنان ادامه داشت. و بعد از پیروزی انقلاب اسلامى نیز کم و بیش مهاجرتهاى پراکنده به چشم خورده است. گروه سوم از دیگر کشورها عربى وعده ای هم از شهرهاى داخلی ایران می‌باشند. کارهای تجارى، بازرگانى و شرکتهاى ساختمانی بیشتر به افراد غیر بومی تعلق دارد . جمعیت داخلی آن کشورها از اجاره بهای ساختمان و خرید و فروش املاک کسب در آمد مى‌کنند. و وابستگان امیران هر یک به مقدار معین از فروش نفت حقوق مى‌گیرند. فساد اجتماعى و فرهنگى و انجام کارهاى ضد اسلام به وفور نمایان است و عمر بیشتر ساکنان آن صرف عیاشى و لذتهاى دنیوى می‌گردد. بسیاری از آنها از ترس خراب شدن کشورشان در کشورهای اروپایى وآمریکایی خصوصا ژاپن، انگلستان، سوئد و سوئیس اقدام به خرید آپارتمان، سهام کارخانجات و سرمایه گذارى هاى دیگر نموده‌اند.

تسلط ما بر این کشورها یعنی تسلط بر نیمى  از جهان

ما برای اجراى این برنامه‌ی پنجاه ساله ابتدا باید با همه‌ی کشورهاى همسایه یک دوستى و ارتباط و احترام متقابل برقرار نماییم. حتی با عراق پس از  خاتمه‌ی جنگ و سرنگونی  صدام حسین روابط حسنه برقرار خواهیم نمود؛ زیرا از پاى در آوردن هزار دوست به اندازه‌ی یک دشمن دردسر ندارد. چون روابط فرهنگى، سیاسى و اقتصادى ما با آنها برقرار شود، بى شک موجب هجرت گروهى از ایرانیان به آن کشورها خواهد شد. ما مى‌توا نیم همراه با این مهاجرین عده‌اى مهاجر مأمور که ظاهرا مخالفین نظام هستند، داشته باشیم که وظیفه‌ی آنها در انجام مأموریت ذکر خواهد شد .

فکر نکنید پنجاه سال عمر درازی است. انقلاب ما با یک برنامه‌ی بیست ساله به پیروزى رسید. مذهب ما که امروز کم و بیش در دستگاه ادارى و حکومتى بسیارى از کشورها نفوذ دارد برنامه‌ی یک روزه و دو روزه نبوده است. روزگار طویلی ما در هیچ کشورى از جهان حتى یک کارمند نداشته‌ایم‌، چه رسد به وزیر و وکیل یا حاکم . ما وارثان میلیونها شهید هستیم که از وفات پیامبر تا  به امروز بدست اهریمنان اسلام نما خونهایشان در جویبار تاریخ روان است و نخواهد خشکید تا آنگاه که هر کس نام اسلام بر خود دارد.  ما باید کاری کنیم تا مردم على و خاندان رسول الله را بشناسند و بر اشتباه اجداد خود اعتراف کنند و فقط  تشیع  را به عنوان وارث  را ستین اسلام بشناسند. درست است که ما در آن دوران نبوده‌ایم؛ ولى اجداد  ما بوده اند و زندگى امروز ما ثمره‌ی فکر ، اندیشه و تلاش آنهاست. شاید هم در آینده ما نباشیم اما انقلاب و مذاهب ما خواهد ماند. برای انجام این وظیفه‌ی مذهبی فقط گذشتن از جان و نان و خانه‌مان کافی نیست؛ برنامه‌ی صحیح لازم است، طرحها باید بکارگرفته شود حتى اگر پانصد ساله باشد چه رسد به پنجاه سال.

1- در افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق و بحرین ما از نظر ترویج مذهب مشکلى نداریم؛ برنامه‌ی دوم ده ساله را در این پنج کشور برنامه اول قرار خواهیم داد. پس وظایف  مأموران مهاجر ما در دیگر کشورها در دهه اول  فقط سه چیز است: ابتدا خرید املاک، خانه و آپارتمان و ایجاد شغل و امکانات زندگى براى همکیشان خود که در آن خانه‌ها سکنى دهند و جمعیت را بالا ببرند. دوم ارتباط و برقرارى دوستى با سرمایه داران بازارى و کارمندان ادارى مخصوصا اشخاص سرشناس و افرادى که در دستگاههاى دولتى نفوذ شایان دارند. سوم در برخى از این کشورها روستاهایى  کوچکى بطور پراکنده در دست احداث و طرح دهها روستا و شهرک دیگر در حال نقشه بردارى می‌باشد. این خانه‌ها را تا حد امکان خرید نمایند و با قیمتى مناسب به افراد و اشخاصى که املاک خود را در مراکز شهرها فروخته‌اند، بفروشند و به این ترتیب شهرهاى پر جمعیت را از دست آنها بیرون بیاورند .

2- ضمن تشویق مردم به منظور احترام به قانون و اطاعت از مجریان و مأموران با تواضع براى برقرارى مراسم مذهبى و دایر نمودن مساجد و حسینیه از مسئولان مجوز کتبى دریافت نمایند. چرا که همین مجوزها در آینده به عنوان سند مطرح خواهد شد. براى ایجاد شغلهاى آزاد بیشتر، باید به فکر مکانهاى پر تجمع بود تا بشود در مواقع حساس آنجاها را مرکز بحث و گفتگو قرار داد. در این دو دوره سعى بیشتر افراد آن باشد که با استفاده از دوستان و تقدیم هدایاى گرانبها، گذرنامه کشور محل اقامت خود را دریافت کنند و مشوق جوانان برای اشتغال در ادارات دولتى مخصوصا کارهای نظامى باشند. در نیمه‌ی دوم این دهه ضمن تشویق محرمانه و غیرمستقیم علماى سنى مذهب و وهابى براى جلوگیرى از فساد اجتماعى و کارهاى ضد اسلامى که در آن کشورها فراوان به چشم می‌خورد، اعلامیه‌هاى اعتراض آمیزى از طرف برخى از مقامات مذهبی دیگر بلاد چاپ و منتشر نمایند که بی شک موجب برانگیختن عده‌ی زیادی از ملت آن کشور خواهد گردید. تا اینکه مقام مذهبى مذکور را دستگیر نمایند یا او نوشته‌ی خود را تکذیب کند. در این صورت، امواج حمایت مذهبیان از آن اعلامیه‌ها بالا خواهد گرفت و اعمال مشکوکى به وقوع خواهد پیوست  که منجر به تعویض یا دستگیرى عده اى از خادمان خواهد شد. و همین موضوعات باعث مى‌‌گردد تا حاکمان  به کلیه‌ی افراد مذهبى خود بدبین شوند و براى تبلیغات مذهبى و ساختن اماکن کارى انجام ندهند. حتى سخنرانیها و برگزارى مراسم دینى و مذهبى را نیز به ضرر نظام خود تلقى خواهند نمود. گذشته از آنکه بین عالمان و حاکمان آن کشورها کینه و کدورت رشد خواهد نمود. حتى سنیان و وهابیون داخلی، پایگاههاى پشتیبانى خود را از دست خواهند داد و دیگر هیچ گونه حمایت خارجی نخواهند داشت.

3- در دوره‌ی سوم که دوستى عده‌اى از مأمورین ما با سرمایه‌داران  و کارمندان عالی رتبه به ثبات رسیده است. و عده‌ی زیادى هم در دستگاههاى نظامى و اجرایى کشور به کار صادقانه اشتغال دارند و در امورات مذهبى دخالتى ندارند، بیش از بیش توجه دولتمردان را به خود جلب خواهند نمود و در این دوره که بین مذهبیون و دستگاه حاکم اختلافات و تفرقه  به چشم مى‌خورد، عده‌اى از روحانیون شاخص ما وظیفه دارند ضمن برگزارى  مراسم مذهبى از حاکمان آن بلاد حمایت نمایند و جمعیت تشیع  را بی‌خطر جلوه دهند. حتی اگر امکان داشته باشد این حمایتها را نیز از طریق رسانه‌هاى جمعی به گوش همگان برسانند طوریکه جلب توجه و رضایت آنها را فراهم نمایند تا در واگذارى پستهاى مهم ادارى وحشتى نداشته باشند. در این دوره با تحولاتى که در بنادر و جزایر و دیگر شهرهاى مرزى کشورمان و سپرده‌‌هاى بانکی بوجود خواهیم آورد، طرحهایى پى ریزى خواهد شد که اقتصاد کشورهاى مجاور دچار رکود بشود و بی شک بخاطر کسب سود و امنیت و ثبات اقتصادى بیشتر سرمایه‌داران کلیه امکانات خود را به کشور ما سرازیر خواهند نمود. زمانى که براى انجام هرگونه کار بازرگانى و سپرده‌هاى بانکى افراد دیگر کشورها را آزاد بگذاریم، آنها هم از سرمایه گذارى ملت در کشور خود استقبال خواهند نمود.

4- در مرحله‌ی چهارم ما کشورهایى را در اختیار داریم که بین عالمان و حاکمانشان درگیرى است. تجار رو به ورشکستگى و فرار هستند و مردمانش پریشان احوال به نظر  مى‌‌رسند؛ بیشتر مردم املاک و خانه‌هاى خود را به نصف قیمت خواهند فروخت تا به جاى امن‌ترى سفر کنند؛ در این میان فقط افراد ما هستند که حامیان دولت به حساب مى‌آیند، و این افراد اگر آگاهانه عمل نمایند بخوبى قادر خواهند بود پستهاى مهم کشورى و لشکرى را تصاحب کنند و فاصله‌ی خود را با حاکمان دستگاه حاکم نزدیکتر سازند. در چنین مواقعى به خوبى مى‌شود خدمتگزاران مخلص آن‌ها را خیانتکار معرفی نمود که موجب دستگیرى و برکنارى آنها و یا جایگزینى افراد ما خواهد شد. خود این موضوع باعث دو نتیجه‌ی مثبت می‌شود؛ یکى آنکه افراد ما بیش از پیش اعتماد و اطمینان دولتمردان را بخود جلب خواهند نمود. دوم اینکه نارضایتى عمومى سنیان علیه دولت و حاکم بخاطر به قدرت رسیدن شیعیان در ادارات آشکار خواهد گردید و اعمال ضد دولتى بیشترى از خودشان نشان خواهند داد. در این برهه، افراد ما باز هم باید در کنار حاکم بایستند و مردم را به صلح و آرامش دعوت نمایند و از طرفى املاک و خانه‌هاى افراد در حال فرار را خریدارى نمایند.

5- در دهه‌ی پنجم زمینه براى آغاز یک انقلاب آماده است؛ زیرا ما آن سه مورد اصلى را که آسایش و آرامش و امنیت بود، از آنها گرفته‌ایم و دستگاه  حاکم مانند کشتى طوفانزده‌اى مى‌ماند که هر آن احتمال غرق شدنش مى‌رود . در چنین موقعى هر پیشنهادى را براى نجات جان خواهند پذیرفت. در این دوره بوسلیه‌ی افراد سرشناس و قابل اعتماد پیشنهاد تشکیل یک مجلس مردمى را براى خاموش گرداندن اوضاع، نظارت بر ادارات و کنترل کشورى به حاکمان خواهیم داد. در این صورت، بدون هیچ تردیدی، مورد قبول واقع خواهد شد و کاندیداهاى ما با اکثریت آرا کرسیهاى مجلس را بدست خواهند آورد.

روزگاری نیز عبدالله بن سبا یهودی برای تفرقه انداختن میان مسلمانان جنگ‌های سیاسی بین مسلمین برپا نمود و با نقشه‌های دقیق همه را به جان هم انداخت وسپس اندیشه‌های خود که از یهودیت به ارث برده بود در لباس اسلام و اهل بیت در قالب روایت‌های باطل به دوستداران اهل بیت داد

این موضوع موجب فرار بازرگانان، عالمان و حتى خدمتگزاران واقعی خواهد گردید و ما بدون هیچ جنگ و کشتارى خواهیم توانست انقلاب اسلامى  را به بسیارى از کشورها صادر کنیم. اگر این روش در دهه‌ی پنجم هم به مثمر ثمر نیفتاد، مى‌شود با انقلابهای اسلامی مردمى قدرت حاکمان را سلب نمود. هر چند به ظاهر افراد ما اهل و ساکن و یا متولد آن کشورها هستند؛ اما ما بخوبى وظیفه‌ی خود را در برابر خداوند و دین و مذهبمان به انجام رسانده‌ایم. هدف ما به قدرت رسیدن شخص مخصوصى نیست؛ هدف فقط صدور انقلاب است و آنگاه مى‌توانیم بعنوان  علمدار این دین الهی، قیام خود را در همه‌ی کشورها آشکار سازیم و با قدرت بیشترى بسوى جهان کفر قدم نهیم و تا ظهور مهدى موعود جهان را به نور اسلام و تشیع مزین نماییم.

این، گوشه‌ای ازسند برنامه‌ی  پنجاه ساله بر علیه جهان اسلام بود که انسان را به تفکر وامی‌دارد که شباهت‌های این نقشه با نقشه‌های صهیونیسم جهانی چقدر زیاد می‌باشد.

روزگاری نیز عبدالله بن سبا یهودی برای تفرقه انداختن میان مسلمانان جنگ‌های سیاسی بین مسلمین برپا نمود و با نقشه‌های دقیق همه را به جان هم انداخت وسپس اندیشه‌های خود که از یهودیت به ارث برده بود در لباس اسلام و اهل بیت در قالب روایت‌های باطل به دوستداران اهل بیت داد. و پس از آن بزرگترین تفرقه را در بین مسلمانان ایجاد نمود ….

اما خداوند با مردان اهل علم و دینش این سیاست‌های پر مکر ونیرنگ را افشا نموده و با  نور قرآن همه‌ی این باطل‌ها را خاموش خواهد کرد….

بخش نخست را اینجا ببینید

بخش دوم را از این جا ببینید

……………………………..

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,