Saturday, 18 July 2015
04 August 2021

پخش امروز رادیوکوچه

2010 February 05

جمعه 16 بهمن ماه – 5 فوریه

4.30- 6.00 بعد از ظهر – به وقت تهران

اجرا :  اردوان و محبوبه

note3 تقویم تاریخ –  مارال

note3 روزنگاشت – به بهانه درگذشت میرزا حسن شیرازی ، رهبر جنبش تنباکو – محبوبه

note3 خبر

note3 ملودی کوچه – سمر

note3 حرف های تنهایی – اردوان

note3 آقای گجت – دامون

note3 پرسه اجتماعی – نگاهی به  روند روبه رشد قاچاق مواد مخدر توسط ایرانیان در مالزی- سیمین

note3 آهسته با قصه – پیام

note3 گفت و گوی روز – اردوان

note3 خبر

note3 شبانه‌ها – کامران ملک مطیعی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,