Saturday, 18 July 2015
20 January 2021

«حشرات هم قطب نما و هم بادسنج دارند»

2010 February 07

نتایج یک تحقیق علمی نشان می‌دهد حشرات مهاجر در تعیین مسیر مهاجرت خود در زمستان‌ها به سوی مناطق گرم، از سرعت وزش بادها برای طی مسافت‌های دور استفاده می‌کنند.

به گفته محققان شورای تحقیقات زیست محیطی انگلیس، این حشرات نوعی قطب نمای ویژه در مغز خود دارند که به آن‌ها این اجازه را می‌دهد تا بادهایی را که در مسیر دلخواهشان می‌وزد انتخاب کرده و با سرعت همان بادها که گاهی اوقات به یکصد کیلومتر در ساعت هم می‌رسد، مسافت‌های بسیار دور را طی کنند تا به مقصد مورد نظر خود برسند.

محققان می‌گویند با اینکه این حشرات با وزش سریع بادها همراه می‌شوند، ولی در عین حال می‌توانند هر زمان که جهت باد نامساعد و در مسیری غیر از آنچه آن‌ها می‌خواهند بود، مسیر پرواز خود را تغییر بدهند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,