Saturday, 18 July 2015
26 January 2021

«ابراز نگرانی سازمان ملل از بازداشت دو روزنامه‌نگار افغان»

2010 February 08

رادیو کوچه

سازمان ملل متحد نسبت به بازداشت دو روزنامه نگار در افغانستان به اتهام توهین به اسلام ابراز نگرانی کرد. مدیرمسوول هفته نامه آفتاب، چاپ کابل و سردبیر ایرانی این نشریه، علیرضا پیام اوایل هفته جاری، بعد از انتشار مقاله ای که مقامات افغانستان آن را کفرآمیز قلمداد کردند، بازداشت شدند.
گفتنی است علیرضا پیام در افغانستان به عنوان پناهنده به سر می‌برد.
مانوئل دالمیدا، سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل گفت: «آن بند از قانون مطبوعات افغانستان که در آن توهین به اسلام ممنوع شده و دو روزنامه نگار نیز بر اساس همین بند بازداشت شده‌اند مبهم است و همین ابهام امکان بروز اشتباه را فراهم می کند.»
گفتنی است نسخه های هفته نامه آفتاب پس از بازداشت مدیر مسوول و سردبیر نشریه از سطح شهر جمع آوری و دفاتر نشریه نیز تعطیل شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,